Co-assistenten, arts-assistenten en Verpleegkunde-studenten

Meander Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat wij op diverse afdelingen en poliklinieken mensen opleiden tot verpleegkundige, arts of specialist. Het is dus mogelijk dat u tijdens uw behandeling of onderzoek te maken krijgt met een co-assistent, arts-assistent of leerling-verpleegkundige.


Terug

Co-assistent

Een co-assistent is een student geneeskunde in de laatste jaren van zijn of haar studie. Voor een co-assistent is het belangrijk veel ervaring op te doen in de praktijk. Uw afspraak, behandeling of onderzoek kan iets langer duren dan gewoonlijk, omdat u eerst een gesprek kan hebben met een co-assistent en daarna met één van de artsen. Ook kan worden gevraagd of u eerder wilt komen voor uw afspraak in het ziekenhuis. Co-assistenten werken altijd onder leiding van een arts-assistent of een medisch specialist.

Arts-assistent

Een arts-assistent is een arts die de opleiding Geneeskunde heeft voltooid en dus basisarts is. Een groot deel van de arts-assistenten is in opleiding tot medisch specialist of huisarts. De andere arts-assistenten doen werkervaring op voor ze zich verder specialiseren. De arts-assistent die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling wordt ook wel afdelingsarts of zaalarts genoemd. 

Arts-assistenten worden begeleid en nemen belangrijke beslissingen altijd samen met een medisch specialist. Zij werken altijd onder (eind)verantwoordelijkheid van een medisch specialist. In een gevorderd stadium van de opleiding zijn arts-assistenten bevoegd om zelfstandig te behandelen. Dit betekent dat u behandeld of geopereerd kunt worden door een arts-assistent. Zij hebben dan voldoende ervaring om dergelijke ingrepen bij u op een deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren. Elke behandelaar, ook de arts-assistent, zal voor de behandeling of operatie met u kennismaken. 

Leerling-verpleegkundigen

De meeste afdelingen hebben een leerwerkplaats voor Verpleegkunde-studenten. Stagiaires van MBO- en HBO-Verpleegkunde-opleidingen uit de regio leren hier het vak van verpleegkundige in de praktijk. De leerwerkplaats is een deel van een verpleegafdeling dat stagiaires zelfstandig runnen onder supervisie van gediplomeerd verpleegkundigen. Dit betekent dat een stagiair u de verpleegkundige zorg levert die nodig is en de gediplomeerd verpleegkundige op de achtergrond aanwezig is. 

Daarnaast zijn er afdelingen waar leerling-verpleegkundigen werken. Ook zij werken altijd onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. Dag en nacht zijn stagiaires en (leerling-) verpleegkundigen aanwezig. Zij werken samen in één team en zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging. Zij geven u ook informatie, voorlichting en instructie. Mocht u informatie of zorg missen, geef dit dan tijdig aan. 

We hopen dat u bereid bent om ons te helpen de volgende generatie zorgverleners goed voor te bereiden op de toekomst. Heeft u bezwaar tegen de aanwezigheid van een toekomstige arts of verpleegkundige? Laat dit dan weten aan de specialist die u behandelt of aan de balie van de afdeling/polikliniek.