Mantelzorger in Meander Medisch Centrum

Als familie of andere naaste van de patiënt bent u een onmisbare partner in zorg. U heeft waarschijnlijk de meeste kennis over uw naaste en neemt de zorg vaak grotendeels op u.

Terug

Faciliteiten voor mantelzorgers

In Meander zijn er diverse voorzieningen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken.

  •  Maatschappelijk werk

Een opname, ziekte of behandeling kan gevolgen hebben voor u als mantelzorger. Voor ondersteuning, begeleiding en advies kunt u terecht bij Medisch Maatschappelijk Werk

  •  Rooming-in

De patiëntenkamers in het ziekenhuis beschikken over een bedbank. U kunt als mantelzorger, als dat wenselijk is, overnachten op de bedbank. Lees meer over Rooming-in

  • Zingeving & Ethiek (Geestelijke verzorging)

Geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten van Meander en hun familieleden. Via de arts of verpleegkundige kunt u contact leggen. Lees meer over Zingeving & Ethiek (Geestelijke Verzorging).

  • Meander Apotheek

De Meander Apotheek kan u advies geven over hoe u uw naaste kunt helpen bij het gebruik van medicatie.