Urineonderzoek

Krijgt u een urineonderzoek? Dan geven uw huisarts of de medewerker van ons laboratorium u een plastic zakje mee met een potje, buisjes en een uitleg. Lees deze uitleg goed door voordat u thuis het onderzoek uitvoert.

Terug

Urineonderzoek in Meander Medisch Centrum

Een urineonderzoek helpt onze specialisten bij het stellen van een diagnose. Zo kunnen we een ziekte of aandoening vaststellen, uitsluiten of voorkomen. Voor het verzamelen van urine kunt u een potje/verzamelsetje ophalen bij uw huisarts of het laboratorium. Gebruik geen ander potje, zoals een jampot, om uw urine in op te vangen. Wij kunnen het onderzoek dan niet uitvoeren. 

U levert de opgevangen urine zo snel mogelijk in bij een van onze bloedafnamepunten. Dit kan zonder afspraak. Bokalen met 24-uurs urine kunt u alleen inleveren op één van de ziekenhuislocaties.
De uitslag van het urineonderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. De uitslag kunt u ook bekijken op www.mijnmeander.nl.