Revalidatie bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme

De ziekte van Parkinson en parkinsonisme hebben een grote impact op uw leven. De revalidatie is gericht op het bevorderen van uw zelfstandigheid. Kwaliteit van leven staat hierbij voorop.

Terug

Revalidatie bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme in Meander Medisch Centrum

Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander is een Parkinsonrevalidatieteam om u poliklinisch te begeleiden. De revalidatiearts is de coördinator van dit team. Tijdens het gesprek met de revalidatiearts staan uw hulpvragen centraal. Dat kan zijn het verbeteren van de loop- of slikfunctie, of het verbeteren van uw nachtrust.

In overleg met u wordt besloten welke therapieën voor u geschikt zijn. Het team streeft ernaar om u en uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden. Hierbij is één van de doelen dat u zo zelfstandig mogelijk blijft.

LSVT-BIG

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de LSVT-BIG behandeling. Deze behandeling is gericht op het verbeteren van uw functioneren in het dagelijks leven. Het gaat om een kortdurend, intensief revalidatieprogramma dat 4 weken duurt. De behandeling wordt gegeven door een ergotherapeut en een fysiotherapeut.