Observatie van het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand

Als een kind achterblijft in ontwikkeling, is het soms moeilijk vast te stellen hoe dit komt. Het Kinderrevalidatieteam van Meander brengt in korte tijd het probleem van uw kind in kaart.

Terug

Observatie van het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand in Meander Medisch Centrum

Het team bestaat uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog. Zij bekijken wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. U krijgt van de revalidatiearts een mondelinge uitleg en een schriftelijk verslag van de observatie.

Een eventuele behandeling kan plaatsvinden in Meander of daarbuiten. De behandeling wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind.