Obesitas en overgewicht behandelen

Als uw kind te zwaar is, of te veel vet heeft, noemen we dit overgewicht. Bij ernstig overgewicht spreken we van obesitas. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van uw kind.

Terug

Obesitas en overgewicht behandelen in Meander Medisch Centrum

Als uw kind last heeft van overgewicht of obesitas, komt uw kind op spreekuur bij de kinderarts op Poli X. Als het nodig is doet de kinderarts extra onderzoek. Bij kinderen ouder dan 5 jaar doen we bijvoorbeeld een bio-impedantiemeting om vet- en spierpercentage te bepalen.

Op Poli X behandelen we uw kind als het overgewicht een medische oorzaak heeft. Zoals PCO-syndroom, glucose-intolerantie, type 2 diabetes of hypertensie. Als er geen medische oorzaak is verwijzen we uw kind voor een passend behandelprogramma buiten het ziekenhuis.

U kunt een afspraak maken op Poli X na een verwijzing van de huisarts of jeugdarts via 033-850 6070. Het spreekuur is altijd op dinsdagochtend in Amersfoort.