Revalidatie bij Multiple sclerose (MS)

De klachten die het gevolg zijn van Multiple Sclerose (MS) kunnen u beperken in uw dagelijks leven. De revalidatie is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk leert functioneren.

Terug

Revalidatie bij Multiple sclerose (MS) in Meander Medisch Centrum

Het MS-team van de afdeling Revalidatiegeneeskunde brengt uw problemen in kaart en bespreekt een eventuele behandeling met u. De revalidatiearts is de coƶrdinator van het MS-team. De ergotherapeut bekijkt wat u zelf kunt en waar hulp bij nodig is. Tevens kijkt de ergotherapeut naar een goede balans tussen rustmomenten en activiteiten.

Een fysiotherapeut, logopedist, diƫtist, medisch maatschappelijk werker en psycholoog kunnen ook betrokken zijn bij uw behandeling. Een medisch maatschappelijk werker kan u bijvoorbeeld helpen bij het omgaan met de ziekte en de verwerking ervan.