Hemodialyse

Wanneer uw nieren niet meer werken, kan een dialyse dit vervangen. Hemodialyse spoelt uw bloed schoon van afvalstoffen. Hiervoor wordt u 3 tot 4 keer per week aangesloten op een kunstnier (dialysemachine).

Terug

Hemodialyse in Meander Medisch Centrum

Een hemodialyse duurt 3 à 4 uur per keer. De verpleegkundige sluit het apparaat aan op een ader in uw arm. Dit gaat via een shunt. Dit is een verbinding tussen een ader en slagader, die we tijdens een operatie maken. Als de dialyse snel moet gebeuren, krijgt u een dialysekatheter. Dit is een hol slangetje dat de arts in een ader in uw hals of lies plaatst.

Een hemodialyse kan overdag, maar ook ’s nachts. Dit kan in het Dialysecentrum (Niercentrum Midden-Nederland). Als de dialyse goed verloopt, kunt u ook zelf thuis dialyseren. De hulp van thuiszorg of bijvoorbeeld uw partner is daarbij prettig. U krijgt voor thuishemodialyse een training van een dialyseverpleegkundige.