Onderzoek naar Developmental Coordination Disorder (DCD)

Met een onderzoek proberen we te bepalen of er bij uw kind sprake is van DCD. Dit is een stoornis in de ontwikkeling van de aansturing van bewegingen.

Terug

Onderzoek naar Developmental Coordination Disorder (DCD) in Meander Medisch Centrum

Het Kinderrevalidatieteam van Meander test uw kind op motorische vaardigheden. Ook kijken we hoe uw kind prikkels verwerkt en of het volgens een vast plan handelt. Soms wordt een psycholoog of logopedist bij de behandeling betrokken. Samen stellen we vast of er sprake is van DCD.

Wanneer er therapie nodig is, wordt deze op speelse wijze aangeboden. Het is belangrijk dat uw kind zich veilig voelt om te gaan ontdekken. Tijdens de behandeling oefent uw kind dagelijkse activiteiten die het lastig vindt. Bijvoorbeeld het strikken van veters, fietsen of leesbaar schrijven. Uw kind leert om in stapjes problemen op te lossen.