Cognitieve revalidatie

Door een beroerte of hersenletsel kunt u te maken krijgen met geheugenverlies en concentratieproblemen. Met deze revalidatiebehandeling leren we u om beter om te gaan met deze problemen.

Terug

Cognitieve revalidatie in Meander Medisch Centrum

Een team van therapeuten brengt uw klachten in kaart en stelt een behandelplan op. De cognitieve training wordt gegeven door een ergotherapeut. In deze training leert u bijvoorbeeld hoe u om kunt gaan met  geheugenproblemen. Voor taalproblemen wordt een logopedist ingeschakeld. Bij emotionele veranderingen kijkt een psycholoog mee.

U oefent 1 of 2 keer per week gedurende 6 weken op de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Tijdens de behandeling krijgt u huiswerkopdrachten mee, zodat u ook thuis kunt oefenen. We raden u aan om een naaste bij de therapie te betrekken.