Revalidatieprogramma Chronisch Pijn

Het revalidatieprogramma Chronische Pijn is een multidisciplinaire behandeling voor mensen met langdurige pijnklachten. Hier kunt u leren om uw leven op een voor u waardevolle manier vorm te geven.

Terug

Revalidatieprogramma Chronisch Pijn in Meander Medisch Centrum

Chronische pijn is pijn die langer duurt of zwaarder is dan verwacht. Pijn heeft invloed op uw conditie, stemming, denken en doen, uw sociale contacten en activiteiten. Andersom hebben deze factoren ook invloed op uw pijn. De therapeuten bekijken samen met u welke factoren uw pijnklachten in stand houden en hoe u ze kunt be├»nvloeden.

U kunt meedoen aan het behandelprogramma voor pijnrevalidatie als alle onderzoeken en behandelingen zijn afgerond. Daarnaast moeten onze revalidatiearts en eventuele behandelaren het programma geschikt vinden voor u.