Behandeling van cerebrale parese

Cerebrale parese is een houding- en bewegingsstoornis als gevolg van een hersenbeschadiging. Wij begeleiden uw kind naar een zo zelfstandig mogelijk leven ondanks zijn of haar beperkingen.

Terug

Behandeling van cerebrale parese in Meander Medisch Centrum

De revalidatiearts is uw aanspreekpunt in het Kinderrevalidatieteam. Bij de behandeling van uw kind zijn behandelaars van verschillende specialismen betrokken. Zo kan een fysiotherapeut adviezen geven over het bewegen. De ergotherapeut stimuleert bij uw kind het gebruik van beide handen en adviseert bij hulpmiddelen. 

Een logopedist kan adviezen geven bij het slikken, eten en drinken. Wanneer praten moeilijk is, kan de logopedist andere manieren van communiceren aanleren aan u en uw kind. Bijvoorbeeld met gebaren of symbolen.