Beroerte (CVA) behandelen

Een beroerte (CVA) is een infarct of bloeding in de hersenen. Een snelle start van de behandeling is van levensbelang. Wij helpen u op de Spoedeisende Hulp en de afdeling Acute Zorg Neurologie.

Terug

Beroerte (CVA) behandelen in Meander Medisch Centrum

Bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat in de hersenen. Meestal gaat het bij een beroerte (CVA) om een herseninfarct of TIA. Dan zit er een propje in de bloedvaten, waardoor het bloed niet naar de hersenen kan. U krijgt dan een CT-scan, ECG (hartfilmpje) en bloedonderzoek. Ook krijgt u een Duplex onderzoek (echo van de halsvaten), MRI en regelmatige controle bij een hoge bloeddruk of suikerziekte.

Als behandeling voor een herseninfarct kunt u bloedverdunners krijgen via een infuus of cholesterolverlagers. Soms kan het bloedpropje verwijderd worden (trombectomie). Helaas zijn de gevolgen van een beroerte soms blijvend. We helpen u zo goed mogelijk te revalideren. Ook krijgt u van de arts leefregels en adviezen mee voor thuis, om de kans te verkleinen dat u weer een beroerte krijgt.