MRSA en BRMO onderzoek

Methicilline Resistentie Staphylococcus aureus (MRSA) en Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de meeste gangbare antibiotica. Patiënten kunnen een infectie ontwikkelen met deze bacteriën maar kunnen ook asymptomatisch drager zijn. Het onderkennen van dragerschap is wel van belang om de goede maatregelen te treffen om verspreiding te voorkomen. Deze ongevoelige bacteriën kunnen door de afdeling Medische Microbiologie zowel in algemene kweken als in specifieke screeningskweken voor dragerschap worden aangetoond. Bij aangetoonde aanwezigheid van MRSA kunnen eventueel verdere kweken nodig zijn indien een dragerschapsbehandeling geïndiceerd is.

Terug

MRSA- en BRMO-onderzoek aanvragen

 • Het benodigde afnamemateriaal (bijvoorbeeld kweekstok, potje) is afhankelijk van de gewenste kweek. Zie de materialenkaart.
 • Alle afnamematerialen zijn via de koerier of het DCM te bestellen.
 • Plaats met behulp van ZorgDomein digitaal een order voor een kweek of vul een aanvraagformulier in. De verwerking van digitale aanvragen is minder foutgevoelig en verdient daarom de voorkeur.

Instructies voor het afnemen van kweken

 1. Neem met het juiste afnamemateriaal een kweek bij de patiënt af.
 2. Sluit na afname het afnamemateriaal goed af.
 3. Plak op het afnamemateriaal een patiëntsticker of schrijf de naam, geslacht, de geboortedatum, BSN-nummer hierop. Schrijf ook de herkomst van het materiaal op (bijvoorbeeld neus, keel en perineum); dit kan de patiënt evt. ook zelf doen.
 4. Maak een digitale order aan in ZorgDomein en voer daar de gegevens van de patiënt, de afnamedatum en medisch relevante informatie in of schrijf deze op het aanvraagformulier.
 5. Vul de order of het aanvraagformulier volledig in.

Insturen materiaal

 • Verpak het afnamemateriaal in een safetybag en met het aanvraagformulier (evt. vanuit ZorgDomein) in een retourenvelop.
 • Materialen dienen bij voorkeur binnen 24 uur op het laboratorium te arriveren. Bij voorkeur materiaal na afname koel bewaren.
 • U kunt de retourenvelop met het afnamemateriaal en het juiste formulier meegeven aan de koerier van Meander Medisch Centrum óf dit kan door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in Meander Amersfoort op de Oranjerie bij de Bloedafname.

Zie ook:

De uitslag

Routine kweken worden in principe dagelijks uitgevoerd. In verband met incubatieduur van kweken duurt de rapportage 2 á 5 werkdagen. Kweekuitslagen zijn na definitieve autorisatie door de arts-microbioloog direct beschikbaar in Xcare en VIP en sturen wij via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post.
Bij een positieve MRSA uitslag kan een MRSA dragerschapsbehandeling meerwaarde hebben. Hierover kunt u overleggen met de arts-microbioloog. Er bestaat momenteel geen gangbare dragerschapsbehandeling voor BRMO.

Contact

 • Voor het opvragen van uitslagen en voor vragen over afnamemateriaal, het afnemen en insturen van kweken kunnen wij u op werkdagen te woord staan van 8.00-16.30 uur via 033 - 850 5855.
 • Huisartsen en specialisten met vragen over het invullen van ZorgDomein kunnen op werkdagen van 8.00-16:30 contact opnemen met de hoofdanalist via 033 - 850 2059.
 • Voor huisartsen en specialisten met vragen over diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten is de dienstdoende arts-microbioloog te bereiken via 033 - 850 2929 (tijdens kantooruren op werkdagen) en 033 - 850 5050 (buiten kantooruren en in het weekend, via de centrale).
 • Aanvraagformulieren en afnamemateriaal of een extra (spoed)rit kunt u via de koerier of via DCM bestellen.