Malaria onderzoek

Bij koorts na bezoek aan de tropen is altijd diagnostiek naar malaria geïndiceerd. De afdeling Medische Microbiologie kan door middel van een sneltest en dikke druppel de aanwezigheid van malariaparasieten in bloed aantonen dan wel uitsluiten. Omdat malaria onderzoek uiterlijk één uur na bloedafname moet worden ingezet, is het noodzakelijk dat de patiënt bloed laat prikken in Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Terug

Malaria onderzoek aanvragen

  • Plaats met behulp van ZorgDomein digitaal een order of vul een aanvraagformulier in. Vermeld met name ook wanneer en waar de patiënt op reis is geweest en of/welke malaria profylaxe is gebruikt.
  • Meld een aanvraag voor malaria altijd telefonisch aan bij de afdeling Medische Microbiologie via 033 - 850 5855.
  • Verwijs de patiënt met het aanvraagformulier (evt. vanuit Zorgdomein) naar de Bloedafname in Meander Medisch Centrum Amersfoort (Oranjerie).

Aanvragen CITO-onderzoek

  • Na overleg met de dienstdoend arts-microbioloog, te bereiken tijdens kantooruren via tel. 033 - 850 2929 en buiten kantooruren en in het weekend via de centrale 033 - 850 5050.
  • Vermeld het telefoonnummer van de aanvrager op het formulier; een nummer dat ook na 17.00 uur bereikbaar is.
  • Breng het materiaal direct naar de Bloedafname bij de Oranjerie aan de Maatweg in Amersfoort en vermeld duidelijk dat het om een CITO-onderzoek gaat.

Instructies voor het afnemen van bloed

In Meander Medisch Centrum neemt een medewerker van het Laboratoriumcentrum bloed af in een EDTA-buis. Daarna wordt dit materiaal binnen één uur naar de afdeling Medische Microbiologie gebracht voor onderzoek.

De uitslag

Uitslagen worden binnen 2 a 2,5 uur na bloedafname gerapporteerd. Zowel positieve als negatieve uitslagen worden altijd telefonisch aan de aanvrager teruggekoppeld. Bij malaria onderzoek buiten kantoortijden wordt in eerste instantie alleen de sneltest uitgevoerd en gerapporteerd. Indien deze een malaria tropica (Plasmodium falciparum) aantoont, volgt direct een dikke druppel. In alle andere gevallen volgt beoordeling en rapportage van de dikke druppel de volgende dag.

Contact

  • Voor het opvragen van uitslagen en voor vragen over afnamemateriaal, het afnemen en insturen van kweken kunnen wij u op werkdagen te woord staan van 8.00-16.30 uur via 033 - 850 5855.
  • Huisartsen en specialisten met vragen over het invullen van ZorgDomein kunnen op werkdagen van 8.00-16:30 contact opnemen met de hoofdanalist via 033 - 850 2059.
  • Voor huisartsen en specialisten met vragen over diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten is de dienstdoende arts-microbioloog te bereiken via 033 - 850 2929 (tijdens kantooruren op werkdagen) en 033 - 850 5050 (buiten kantooruren en in het weekend, via de centrale).
  • Aanvraagformulieren en afnamemateriaal of een extra (spoed)rit kunt u via de koerier of via DCM bestellen.