Infectie serologie

Diagnostiek naar sommige infectieziekten, zoals borreliose (ziekte van Lyme) en diverse virale infecties, wordt uitgevoerd door middel van serologie. De afdeling Medische Microbiologie kan kwalitatief en/of kwantitatief de aanwezigheid van antistoffen aantonen in het serum van een patiënt. Voor een juiste interpretatie kan het soms nodig zijn het onderzoek na een bepaalde periode te herhalen. Sommige weinig voorkomende onderzoeken worden via onze afdeling uitbesteed aan een extern centrum.


Terug

Infectie serologie onderzoek aanvragen

Plaats met behulp van ZorgDomein digitaal een order voor serologisch onderzoek of vul een aanvraagformulier in. De verwerking van digitale aanvragen is minder foutgevoelig en verdient daarom de voorkeur.

Aanvragen CITO-onderzoek

 • Na overleg met de dienstdoend arts-microbioloog, te bereiken tijdens kantooruren via tel. 033 - 850 2929 en buiten kantooruren en in het weekend via de centrale: 033 - 850 5050.
 • Vermeld het telefoonnummer van de aanvrager op het formulier; een nummer dat ook na 17.00 uur bereikbaar is.
 • Breng het materiaal direct naar de Bloedafname bij de Oranjerie aan de Maatweg in Amersfoort en vermeld duidelijk dat het om een CITO-onderzoek gaat.

Instructies voor het afnemen van serologie

 1. Voor bloedafname kunt u patiënten verwijzen naar Meander of een van de prikpunten in de regio.
 2. Bij bloedafname in de eigen praktijk is voor serologie doorgaans een gelbuis (gele dop) nodig. Voor routine onderzoeken is één buis voldoende. Bij meerdere, niet routinematige onderzoeken zijn twee buizen nodig. Let erop dat voor sommige kwantitatieve bepalingen, zoals virale load bepaling van hepatitis B of C, een EDTA buis (paarse dop) nodig is voor onderzoek d.mv. PCR.
 3. Sluit na afname de buis goed af.
 4. Plak op het afnamemateriaal een patiëntsticker of schrijf de naam, geslacht, de geboortedatum, BSN-nummer hierop.
 5. Maak een digitale order aan in ZorgDomein en voer daar de gegevens van de patiënt, de afnamedatum en medisch relevante informatie in of schrijf deze op het aanvraagformulier. Voor juiste interpretatie van sommige serologie, zoals kinkhoest en Lyme, is met name vermelding van begindatum van klachten van belang.
 6. Vul de order of het aanvraagformulier volledig in.

Insturen materiaal

 • Indien materiaal is afgenomen in de eigen praktijk, verpak het afnamemateriaal in een safetybag en met het aanvraagformulier (evt. vanuit ZorgDomein) in een retourenvelop.
 • Materialen dienen bij voorkeur binnen 24 uur op het laboratorium te arriveren. Bij voorkeur materiaal na afname koel bewaren.
 • U kunt de retourenvelop met het afnamemateriaal en het juiste formulier meegeven aan de koerier van Meander Medisch Centrum óf dit kan door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in Meander Amersfoort op de Oranjerie bij de Bloedafname.

De uitslag

Routine serologie wordt in principe dagelijks uitgevoerd en de rapportage hiervan duurt 1 a 2 werkdagen. Rapportage van niet-routinematige, extern bepaalde serologie kan 1 tot 2 weken duren. Uitslagen zijn na definitieve autorisatie door de arts-microbioloog direct beschikbaar in Xcare en VIP en zenden wij via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post.

Contact

 • Voor het opvragen van uitslagen en voor vragen over afnamemateriaal, het afnemen en insturen van kweken kunnen wij u op werkdagen te woord staan van 8.00-16.30 uur via 033 - 850 2101.
 • Huisartsen en specialisten met vragen over het invullen van ZorgDomein kunnen op werkdagen van 8.00-16:30 contact opnemen met de hoofdanalist via 033 - 850 2059.
 • Voor huisartsen en specialisten met vragen over diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten is de dienstdoende arts-microbioloog te bereiken via 033 - 850 2929 (tijdens kantooruren op werkdagen) en 033 - 850 5050 (buiten kantooruren en in het weekend, via de centrale).
 • Aanvraagformulieren en afnamemateriaal of een extra (spoed)rit kunt u via de koerier of via DCM bestellen.