Immunologisch onderzoek

Het Medisch Immunologisch Laboratorium onderzoekt lichaamsmateriaal om vast te stellen of een patiënt een afwijking in het afweersysteem (immuunsysteem) heeft.

Terug

Deelgebieden

 • Allergie. Onderzoek naar diverse typen allergie, zoals een allergie voor huisstofmijt, grassen, pollen, kat, hond, voedingsmiddelen, bij, wesp, gluten en vele andere allergenen kunnen worden onderzocht op aanwezigheid van IgE antistoffen. Daarnaast worden ook antistoffen van het IgG type onderzocht, meestal in het kader van een boerenlong en/of duivenmelkerslong.
 • Auto-immuunziekten. Voorbeelden hiervan zijn schildklier auto-immuniteit (ziekte van Hashimoto of ziekte van Graves), reumatologische aandoeningen, inflammatoire darmziekten, coeliakie etc.
 • Immuundeficiënties. Bij patiënten met een slechte weerstand tegen infecties wordt onderzocht of er afwijkingen in het afweersysteem aantoonbaar zijn die de slechte weerstand verklaren. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen, complementfactoren en/of cellen van het immuunsysteem.
 • Leukemie en lymfoom en andere hematologische aandoeningen. Hierbij kan gedacht worden aan het stellen van de diagnose en het vervolgen van een leukemie of lymfoom met behulp van immunofenotypering. Tevens worden M-proteïnen bepalingen uitgevoerd voor onderzoek naar de ziekte van Kahler (Multiple Myeloom).

Immunologisch onderzoek aanvragen

Plaats met behulp van ZorgDomein digitaal een order voor immunologisch onderzoek of vul een aanvraagformulier in. De verwerking van digitale aanvragen is minder foutgevoelig en verdient daarom de voorkeur.

Instructies voor het afnemen van immunologisch onderzoek

 1. Voor bloedafname kunt u patiënten verwijzen naar Meander of een van de prikpunten in de regio.
 2. Bij bloedafname in de eigen praktijk is voor immunologisch onderzoek doorgaans een gelbuis (gele dop) nodig. Eén buis is voldoende.
 3. Bij onderzoek naar hematologische aandoeningen m.b.v. immunofenotypering is altijd een li.heparine buis (donkergroene dop) nodig. Meld dit altijd aan op tel. 033 - 850 2087 (bereikbaar op reguliere werkdagen tijdens kantooruren).
 4. Plak op het afnamemateriaal een patiëntsticker of schrijf de naam, geslacht, de geboortedatum en het BSN-nummer hierop.
 5. Maak een digitale order aan in ZorgDomein en voer daar de gegevens van de patiënt, de afnamedatum en medisch relevante informatie in of schrijf deze op het aanvraagformulier.
 6. Vul de order of het aanvraagformulier volledig in.

Zie ook: de bepalingenwijzer van Medische Immunologie.

Insturen materiaal

 • Indien materiaal is afgenomen in de eigen praktijk, verpak het afnamemateriaal in een safetybag en met het aanvraagformulier (evt. vanuit ZorgDomein) in een retourenvelop.
 • Materialen dienen binnen 24 uur op het laboratorium te arriveren.
 • U kunt de retourenvelop met het afnamemateriaal en het juiste formulier meegeven aan de koerier van Meander Medisch Centrum óf dit kan door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in Meander Amersfoort op de Oranjerie bij de Bloedafname.

De uitslag

Routine Immunologie diagnostiek wordt in principe wekelijks uitgevoerd. Rapportage duurt 1 a 2 werkdagen (afhankelijk van digitaal dan wel per post). Rapportage van niet routinematige diagnostiek duurt ca. 2 weken. Voor exacte bepaaltermijnen, neem telefonisch contact met ons op.

Uitslagen zijn na definitieve autorisatie door de medisch immunoloog direct beschikbaar in Xcare en VIP en zenden wij via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u per post een papieren uitslag.

Contact

 • Voor algemene vragen, het opvragen van uitslagen en voor vragen over afnamemateriaal kunnen wij u op werkdagen te woord staan van 8.00-16.30 uur via 033 - 850 2087.
 • Huisartsen en specialisten met vragen over het invullen van ZorgDomein kunnen op werkdagen van 8.00-16:30 contact opnemen met de hoofdanalist via 033 - 850 2614.
 • Voor huisartsen en specialisten met vragen over Immunologie diagnostiek is de medisch immunoloog te bereiken via 033 - 850 2085 (tijdens kantooruren op werkdagen).
 • Aanvraagformulieren en afnamemateriaal of een extra (spoed)rit kunt u via de koerier of via DCM bestellen.