Obductie

Indien een patiënt is overleden kan een obductie worden uitgevoerd. De pathologen van Meander Medisch Centrum onderzoeken het lichaam om de oorzaak van de dood te achterhalen of om het ziekteverloop van de persoon te achterhalen.

Terug

Een obductie kan worden uitgevoerd als:

 • er sprake is van natuurlijke dood;
 • er sprake is van een niet-natuurlijke dood, maar het lichaam is vrijgegeven door de officier van justitie. Neem contact op met de gemeentelijke lijkschouwer, in geval van twijfel over de doodsoorzaak van uw patiënt;
 • er toestemming is verkregen van de nabestaanden om obductie uit te voeren.

Obductie aanvragen

 • Vraag toestemming aan de nabestaanden voor de obductie. Voor nabestaanden is er informatie over obductie opgesteld. Hierin staat beschreven wat een obductie is en waarom een obductie wordt uitgevoerd. Als de nabestaanden geen toestemming verlenen, kunt u geen obductie aanvragen.
 • Meld het obductieverzoek altijd aan bij het secretariaat Klinische Pathologie: 033 – 850 2150. Buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo snel mogelijk (binnen kantooruren) terug.
 • Vul het obductie aanvraagformulier in. Deze kunt u handmatig of elektronisch invullen. Na het invullen ondertekent u het formulier en stuurt u het met de overledene mee naar het mortuarium.
 • Neem contact op met CMO speciale diensten: 085-0496900.

Bekijk ook de HE werkafspraak Obductie

Aanvullende informatie over obductie in Meander Medisch Centrum

 • De klinisch patholoog stelt een persoonlijk overleg met u over uw patiënt op prijs.
 • Afhankelijk van de tijd waarop de overledene in het mortuarium wordt gebracht, vindt de obductie op dezelfde dag plaats of één dag later. In het weekend voeren wij geen obducties uit, het onderzoek wordt dan verplaatst naar maandag.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het uitvoeren van de obductie. Wel zijn de mortuariumkosten en de transportkosten naar het ziekenhuis voor rekening van de nabestaanden.
 • Een actueel overzicht van alle tarieven per ziekenhuis vindt u op de website van CMO.

De uitslag

De klinisch patholoog hoopt binnen zes weken na de obductie een definitief verslag naar u te sturen.

Juridische consequenties bij overlijden

Lees het KNMG-artikel ‘De dokter en de dood’