Cervixuitstrijkje

Klinische Pathologie beoordeelt uitstrijkjes die gemaakt zijn op indicatie. Uitstrijkjes die zijn gemaakt in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, moeten worden beoordeeld in een (extern) screeningslaboratorium.


Terug

Cervixonderzoek aanvragen

  • Voor het maken van een uitstrijkje heeft u een pakket voor cervixcytologie nodig. Bij de koerier kunt u dit pakket (15 tests) bestellen.
  • Plaats via ZorgDomein digitaal een order voor pathologie onderzoek.

Instructies afname cervixonderzoek

  1. Neem een monster af met een borsteltje (CervexBrush). Zie de materialenkaart.
  2. Spoel de borstel uit in de PreservCyt®-oplossing. Dit doet u door het borsteltje tienmaal tegen de bodem van het potje aan te duwen. Zo wijken de haartjes uiteen. Draai tenslotte het borsteltje enkele keren snel rond om resterend materiaal los te schudden.
  3. Inspecteer het borsteltje om zeker te weten dat er geen materiaal is achtergebleven
  4. Gooi de borstel weg. Laat de kop van de borstel nooit in het potje achter!
  5. Draai het deksel vast. Het streepje op het deksel moet voorbij het streepje op het potje komen.
  6. Schrijf de patiëntgegevens op het potje.
  7. Verpak het potje en de patiëntbrief in een retourenvelop.

Op verzoek kunnen wij, op dit materiaal, een Chlamydia/Gonorroe en/of hrHPV test uitvoeren. Dit kunt u aangeven tijdens het maken van de order.

De afdeling Klinische Pathologie kan de aanvraag afwijzen als het materiaal niet is afgenomen volgens de afname-instructies, of als gegevens op het materiaal of de aanvraag onvolledig/onjuist zijn. Waar mogelijk nemen we contact op met de aanvrager of sturen de aanvraag retour.

Insturen materiaal

U kunt de retourenvelop met het indicatieve uitstrijkje en patiëntbrief meegeven aan de koerier van Meander Medisch Centrum.

Let op! De Klinische Pathologie onderzoekt alleen de indicatieve uitstrijkjes in het laboratorium van Meander Medisch Centrum. Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek kunt u meegeven aan de koerier van het screeningslaboratorium.

De uitslag

U krijgt de uitslag als Edifact bericht in uw eigen HIS. Als er op de indicatieve uitstrijkje een (lichte) afwijking is geconstateerd of als de celbeelden lastig te interpreteren zijn, voeren wij automatisch aanvullend een hrHPV test uit.

Verwijs- en herhalingsadviezen cytologie

In de flowchart hieronder ziet u de verwijs- en herhalingsadviezen.

flowchart verwijs- en herhalingsadviezen cytologie