Urineonderzoek

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Meander Medisch Centrum analyseert twee soorten urineonderzoek: porties urine en 24-uurs urine.

Terug

Urineonderzoek aanvragen

U kunt nieuwe formulieren en materialen via onze koerier bestellen.

Instructies voor urineonderzoek in een portie

  1. Speciale setjes hiervoor zijn verkrijgbaar bij de koerier. Bekijk de materialenkaart voor huisartsen.
  2. U geeft uw patiënt het urinesetje mee. Wordt urine ingeleverd in een ander potje, zoals een jampot of PET fles, dan kunnen wij geen urineonderzoek uitvoeren.
  3. De patiënt volgt de bijgeleverde instructies van het urinesetje.
  4. De urine kan de patiënt inleveren bij een van de inleverpunten in de regio.

Instructies voor 24-uurs urineonderzoek

  1. Voor het 24-uursonderzoek heeft de patiënt twee 24-uursurinebokalen nodig. Deze kunt u bij onze koerier bestellen.
  2. U geeft uw patiënten twee 24-uursurinebokalen mee.
  3. De patiënt verzamelt urine, zoals beschreven in de patiëntfolder 'Urine, verzamelen van 24-uurs urine algemeen'.
  4. Als de bokalen gevuld zijn, kan uw patiënt de bokalen inleveren bij een van de inleverpunten in de regio.

De uitslag

Het standaard laboratoriumpakket wordt dagelijks bepaald. Binnen 24 uur kunt u de uitslag van het onderzoek raadplegen in het Verwijzers Informatie Portaal (VIP). Ook verzenden wij de uitslag via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post.

Uw patiënt kan zijn uitslagen zien in MijnMeander.

Zie ook: de Bepalingenwijzer van Klinische Chemie.