Fecesonderzoek

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Meander Medisch Centrum analyseert occult bloed, calprotectine en p-elastase in porties feces.

Terug

Fecesonderzoek aanvragen

  • Plaats via ZorgDomein digitaal een order voor fecesonderzoek.
  • U kunt ook het het Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek door huisartsen conform LESA/NHG invullen. Voor niet vermeld onderzoek streept u op de achterzijde 'Specificatie' aan en vult u het gewenste fecesonderzoek in.

Instructies voor occult bloed in een portie feces

  1. Speciale setjes voor occult bloed (iFOBT-setjes) zijn verkrijgbaar bij onze koerier.
  2. U geeft uw patiënt het iFOBT-setje mee.
  3. De patiënt volgt de bijgeleverde instructies van het iFOBT-setje.
  4. De iFOBT-buis kan door uw patiënt worden ingeleverd bij een van de inleverpunten (prikpunten) in de regio.

Instructies voor overig fecesonderzoek

  1. Potjes voor het fecesonderzoek zijn verkrijgbaar bij de koerier, zie materialenkaart.
  2. U geeft uw patiënten het fecespotje mee.
  3. De patiënt vult het potje met feces met behulp van het schepje in de deksel.
  4. Het fecespotje kan door uw patiënt worden ingeleverd bij een van de inleverpunten (prikpunten) in de regio.

De uitslag

Het standaard laboratoriumpakket wordt dagelijks bepaald. Binnen 24 uur kunt u de uitslag van het onderzoek raadplegen in het Verwijzer Informatie Portaal. Ook sturen wij u de uitslag via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post.

Uw patiënt kan zijn uitslagen zien in MijnMeander.

Medisch urgente/kritieke uitslagen geven wij telefonisch door, zoals beschreven in het document doorbelgrenzen laboratoriumonderzoek.

Zie ook: Bepalingenwijzer Klinische Chemie.