Klinisch Chemisch Laboratorium voor verwijzers

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van Meander bestaat uit het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), een afdeling voor speciële hematologie, speciële chemie, moleculaire diagnostiek, point of care testing en voor fertiliteitsonderzoek.

Terug

Onderzoeken Klinisch Chemisch Laboratorium

U kunt bij Klinische Chemie de volgende onderzoeken aanvragen:

Voor het bewaken en regelen van de antistollingsbehandeling van uw patiënten kunt u terecht bij de Trombosedienst.