Bepalingenwijzer Apotheek

In de bepalingenwijzer kunt u informatie opzoeken over de bepalingen die het apotheeklaboratorium uitvoert.

Terug

ISO/IEC-15189

Alle bepalingen in deze bepalingenwijzer vallen onder de ISO/IEC-15189:2012-M255 accreditatie, tenzij anders vermeld in de bepalingenwijzer of bij de uitslag van de bepaling.

Contact met apotheeklaboratorium

Met vragen kunt u het laboratorium van de Apotheek bereiken via: tel. 033 850 4621.

Bronvermelding

 1. NVZA, Therapeutic Drug Monitoring (TDM) monografieën, geraadpleegd juli 2021
 2. NVZA/NVIC/NVKF&B, toxicologie behandelinformatie, monografieën, geraadpleegd juli 2021
 3. KNMP/WINAp, Informatorium Medicamentorum, geraadpleegd juli 2021
 4. VUMC, referentiewaarden, geraadpleegd juli 2021 (mn bij analyses door VUMC)
 5. UMCG, referentiewaarden, geraadpleegd juli 2021 (mn bij analyses door UMCG)
 6. M. van Soest. Therapeutic Drug Monitoring bij psychofarmaca: een update. Psyfar, maart 2014
 7. Hiemke et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011
 8. Prins-Can et al. Bloedspiegelbepalingen van antipsychotica in de praktijk. Psyfar, september 2021
 9. Patsalos et al. Antiepileptic drugs – best practice guidelines for therapeutic drug monitoring. Epilepsia 49(7): 1239-1276, 2008
 10. Ter Heine, Malingre et al. Therapeutic drug monitoring of tyrosine kinase inhibitors. Ned Tijdschrift Oncologie 12(7): 267-276, 2015
 11. Micromedex, toxicology, geraadpleegd juli 2021