Vernietiging van uw dossier

Gegevens in uw medisch dossier worden in het algemeen 20 jaar bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd. U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen.  

Terug

Vernietiging van het medisch dossier betekent dat bijzonderheden over uw behandeling niet meer zijn in te zien. Soms zijn medische gegevens vastgelegd op een gegevensdrager (ICT-systeem) en is het technisch onmogelijk om deze te verwijderen. In dat geval maken wij de gegevens anoniem. Ze zijn dan niet meer terug te voeren naar u als patiƫnt.

Wilt u (een deel van) uw medisch dossier laten vernietigen? Dat kan door middel van het invullen en opsturen van een aanvraagformulier. Voor u overgaat tot een verzoek tot vernietiging van uw dossier, vragen wij u de folder Procedure vernietiging (deel) medisch dossier goed te lezen.