DBC's en het betalen van eigen risico

Uw ziekenhuiskosten berekenen we met DBC-zorgproducten. De startdatum van uw DBC is belangrijk voor uw eigen risico.

Terug

DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. We berekenen namelijk niet elke scan, injectie of handeling los, maar als pakket binnen een behandeling. Een DBC geldt voor maximaal 120 dagen (4 maanden) vanaf de startdatum. Bent u nog niet klaar in het ziekenhuis dan start een nieuw DBC. De startdatum is belangrijk voor uw eigen risico. Dit wordt namelijk doorberekend voor het kalenderjaar waarin de behandeling is gestart, ook al loopt de behandeling in een nieuw jaar verder. Kosten die niet worden vergoed, ontvangt u in een factuur van Meander.

Start- en einddatum van de DBC

  • De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum dat de eerste zorg-activiteit is uitgevoerd. Dit kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis, denk bijvoorbeeld aan een laboratoriumonderzoek of een röntgenfoto.
  • Een DBC-zorgproduct kan maximaal 120 dagen open staan. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. De rekening wordt als het verzekerde zorg is naar uw verzekeraar gestuurd. Als het geen verzekerde zorg is ontvangt u zelf de nota.
  • Als u langer onder behandeling blijft nadat het DBC product is gesloten, wordt er een vervolg van uw DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg DBC is dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek.
  • Let op: de einddatum van de DBC hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC-termijn afloopt, deze einddatum is afhankelijk van uw behandeling.
  • De einddatum van de DBC kan verwarrend zijn. Zo kunt u in december 2020 in het ziekenhuis een behandeling hebben ondergaan, terwijl de DBC pas in 2021 een einddatum heeft. Als u bent gewijzigd van zorgverzekeraar betekent dit dat uw behandeling in dit geval nog bij uw verzekeraar van 2020 in rekening wordt gebracht. Als er nog een vervolg behandeling plaatsvindt zullen de kosten voor rekening van uw verzekeraar in 2021 komen. Houd hier rekening mee met vergoedingen!

Eigen risico

Voor het eigen risico geldt ook de startdatum van de behandeling. Als uw behandeling start in november 2020 en stopt in februari 2021, dan valt de behandeling nog onder het eigen risico van 2020. Dit geldt voor een behandeling in het ziekenhuis.