Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Bescherming van uw gegevens

In ons ziekenhuis doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Dit houdt ook in dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens, door ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als u hulp inroept van een zorgverlener, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst. U geeft aan ons de opdracht om zorg te verlenen. Bijvoorbeeld voor advies, behandeling of een onderzoek. Deze relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld via de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Registratie en verstrekking van uw gegevens 
Meander Medisch Centrum registreert al uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is in het algemeen belang dat het ziekenhuis zijn patiëntgegevens levert aan een aantal landelijke registratiesystemen. Dit gebeurt onder zorgvuldige bescherming van de privacy van de patiënt. Per registratie wordt vastgesteld hoe lang deze moet worden bewaard.
Volgens voorschrift verstrekken wij bepaalde gegevens aan uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast moeten wij ieder jaar gegevens verstrekken aan de overheid. Deze laatste gegevens zijn altijd anoniem.

Om de gezondheidszorg op een kwalitatief hoog peil te kunnen houden, is het belangrijk dat patiëntengegevens gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Externe onderzoekers hoeven echter niet te weten dat het bijvoorbeeld om uw gegevens gaat. Daarom verstrekken wij hen uitsluitend anonieme of gecodeerde gegevens en hanteert Meander de "Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek".

U kunt er zeker van zijn dat wij alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke en medische gegevens volledig te waarborgen. Hebt u desondanks toch bezwaar tegen enig gebruik van uw gegevens, dan kunt u, of degene die u wettelijk vertegenwoordigt, dat kenbaar maken bij het Wetenschapsbureau. Dit kan per e-mail: Wetenschapsbureau@meandermc.nl. Of per post t.a.v. Meander Academie Wetenschapsbureau. Vermeld hierbij uw naam en geboortedatum. Dit bezwaar heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt en staat los van deelname aan wetenschappelijk onderzoek waar u explicitiet mondelinge of schriftelijke toestemming voor geeft.

 

Lees voor meer informatie ons privacyreglement.

 

Landelijke databank: Nederlandse Kankerregistratie

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder 'Registratie van kanker van IKNL leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.

 

Geheimhouding

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken waar zij beroepshalve kennis van nemen. De patiëntgegevens die worden vastgelegd in dossiers mogen uitsluitend gebruikt worden door de personen die de patiënt behandelen.
Slechts personen die nauw betrokken zijn bij uw behandeling kunnen eventueel ook op de hoogte zijn van uw situatie. Alleen met uw toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan uw naasten.
Medische handelingen moeten bovendien kunnen worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen of een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte kan plaatsvinden.

 

Afspraken rondom het gebruik van camera's, beeld- en geluidsopnames

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers.

  • U mag in het ziekenhuis  foto- of filmopnames maken van uzelf , maar er mogen geen andere patiënten of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn. 
  • Wees terughouden met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
  • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
  • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
  • Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.