Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Hartbewaking (CCU)

Op de hartbewaking worden patiënten opgenomen die acute, intensieve verzorging en bewaking van het hart nodig hebben. Het kan zijn dat u wordt opgenomen met pijn op de borst, een hartinfarct heeft en gedotterd bent, hartritmestoornissen heeft of bent opgenomen vanwege hartfalen.
 

 

Wie begeleidt u tijdens uw opname?
Opname op de hartbewaking is meestal een spoedopname. De speciaal geschoolde verpleegkundigen en artsen zullen alles in het werk stellen om u en uw naasten goed op te vangen. Op de afdeling zijn één- en tweepersoonskamers. De verpleegkundige bekijkt in welke kamer wij u op dat moment de beste zorg kunnen bieden.

Dagelijks komt de arts-assistent Cardiologie samen met de verpleegkundige bij u langs om u te onderzoeken en uw situatie te bespreken. Tijdens deze 'visite' kunt u zelf ook vragen stellen. Meerdere malen per week is één van de cardiologen hierbij aanwezig; dit is niet altijd uw eigen cardioloog. Wanneer u een apart gesprek met een arts wenst kan de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Indien u daar behoefte aan heeft kan een geestelijk verzorger met u komen praten.

Contactpersoon
We verzoeken u vriendelijk tijdens opname één of twee personen aan te wijzen als contactpersoon. Alleen deze contactpersonen kunnen te allen tijde informeren naar uw situatie. Als er belangrijke veranderingen zijn in uw situatie brengt de arts of verpleegkundige de contactpersoon daarvan op de hoogte.

Overplaatsing naar de verpleegafdeling
Wanneer uw situatie stabiel is en de arts het verantwoord vindt, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Soms vindt overplaatsing op korte termijn plaats. Uw contactpersoon wordt hier dan over ingelicht.

Praktische zaken
Klik hier voor meer informatie over algemene zaken tijdens opname in ons ziekenhuis

Bezoektijden
De bezoektijden van de hartbewaking wijken af van de reguliere bezoektijden. Klik hier voor meer informatie over bezoektijden.


Afdelingen / Specialismen
Cardiologie
 
Specialisten / zorgverleners
Spreekuren