Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Maatschappelijk werk

Voor wie is het medisch maatschappelijk werk bedoeld?

Bij een opname of poliklinische behandeling in het ziekenhuis heeft u medische en verpleegkundige zorg nodig. Soms zijn er niet alleen lichamelijke klachten, maar heeft de opname, ziekte, of behandeling uw leven indringend veranderd. Ook kan het gevolgen hebben voor uw partner, uw kinderen en andere betrokkenen. Misschien heeft u allerlei vragen en zoekt u ondersteuning, begeleiding en advies. Hiervoor kunnen u, en/of uw naasten een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

 

Met wat voor vragen kunt u bij het medisch maatschappelijk werk terecht?

Mogelijk roept de diagnose die u te horen krijgt angst, onzekerheid en machteloosheid op. U kunt advies en begeleiding nodig hebben bij de opvoeding van uw zieke of chronisch zieke kind. Er kunnen zorgen zijn rondom de zwangerschap. Of misschien heeft u vooral behoefte aan praktische bemiddeling: op het gebied van werk, huisvesting en financiën bijvoorbeeld. Voor al deze en andere vragen kunt u met het maatschappelijk werk contact opnemen. De maatschappelijk werker zoekt samen met u en uw naasten naar mogelijkheden om de greep op het dagelijks leven te behouden, te versterken of weer te verkrijgen. Hiervoor werkt het maatschappelijk werk samen met andere disciplines. Bij het werken in teamverband staat het bereiken van het gemeenschappelijke doel voorop, namelijk: het maximaliseren van het welzijn van de patiënt. Indien nodig, kunnen wij ook doorverwijzen naar andere instanties.

 

Geheimhoudingsplicht

Als medisch maatschappelijk werkers hebben wij geheimhoudingsplicht. Wat u ons vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. In het belang van uw behandeling kan overleg met uw behandelend arts of verpleegkundige nodig zijn. Wij stellen u daarvan dan op de hoogte.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt de afdeling Maatschappelijk Werk bereiken op werkdagen tussen 8.30u – 17.00u via telefoonnummer 033-850 5050. U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen, of via uw behandelend specialist.

 

Medisch maatschappelijk werkers van Revalidatiegeneeskunde

De medisch maatschappelijk werkers van de afdeling Revalidatiegeneeskunde behandelen alleen op verwijzing van de specialist. Verdere informatie is te vinden op de pagina van de afdeling Revalidatiegeneeskunde.


Verbonden aan
Dialysecentrum