Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Eerste Hart Hulp

Als u met acute hartklachten naar het ziekenhuis komt, vangt de afdeling Eerste Harthulp (EHH) van Meander Medisch Centrum u op. De Eerste Harthulp is een afdeling voor intensieve zorg, waar mensen met acute hartklachten op zorgvuldige wijze geobserveerd worden en waar onderzoek plaatsvindt om snel de oorzaak van klachten vast te stellen. Er wordt meteen met de behandeling gestart.

Hoe werkt de EHH?
Als u hartklachten heeft, meldt u zich op de Eerste Harthulp van Meander Medisch Centrum. Als u doorgestuurd bent door uw huisarts, huisartsenpost, of gebracht bent door de ambulancedienst, vangt de Eerste Harthulpverpleegkundige u hier op. Ieder bed op de Eerste Harthulp is voorzien van hartbewakingsapparatuur.

U wordt opgevangen door een gespecialiseerd verpleegkundige. Deze voert bij u diverse onderzoeken uit zoals het maken van een hartfilmpje (ECG) en het meten van uw bloeddruk, temperatuur, en zuurstofgehalte. Ook wordt er bloed bij u afgenomen en zo nodig een röntgenfoto van uw hart en longen gemaakt.

De dienstdoende arts zal u vragen stellen en u lichamelijk onderzoeken. Omdat Meander Medisch Centrum een opleidingsziekenhuis is, kan het zijn dat u eerst een (co-)assistent spreekt. Deze heeft altijd nauw overleg met een cardioloog over uw situatie.

De cardioloog bepaalt uiteindelijk welke vervolgstappen nodig zijn na uw bezoek aan de Eerste Harthulp. Het kan zijn dat u wordt opgenomen op de Hartbewaking of op de verpleegafdeling. Het kan ook zijn dat u weer naar huis mag en zo nodig een poliklinische vervolgafspraak krijgt. Als u vragen heeft, kunt u deze altijd stellen. Neemt u, indien mogelijk, uw medicijnen mee als u naar het ziekenhuis komt.

Openingstijden
De Eerste Harthulp is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en bevindt zich op de begane grond  tussen de afdelingen Spoedeisende Hulp en Hartbewaking, locatie Amersfoort.