Wachttijden

In verband met de situatie rond het Coronavirus gelden onderstaande wachttijden op dit moment niet.

Lees meer over de coronavirus maatregelen in Meander Medisch Centrum.

 

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 maart 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   55  
- Liesbreuk   55  
- Spataderen (open behandeling)   28  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   30  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   30  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   42  
Dermatologie 29    
Spataderen (endovasculair)   33  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     35
Gynaecologie algemeen 40    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   28  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   21  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 34    
- Endocrinologie 44    
- Nefrologie 23    
- Hematologie 14    
- Oncologie 12    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 24    
- Neus- en/of keelamandelen   21  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   21  
Kindergeneeskunde algemeen 33    
- Poepplaspoli 28    
- Luchtwegspreekuur 47    
- Obesitas 75    
- Allergiepoli 83    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 64    
Longziekten 42    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   56  
Neurologie 27    
Oogheelkunde 5    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 23    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 20    
- Borstvergroting   84  
- Buikwandcorrectie   84  
- Dupuytren   48  
- Carpaal tunnel syndroom   48  
- Borstverkleining   84  
- Neurolyse perifere zenuw   48  
Psychiatrie      
Reumatologie 34    
Revalidatie 65    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   35  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     30
  . MRI mammo     32
  . MRI knie     36
  . MRI hersenen     30
  . MRI nek     34
- CT scan      
  . CT colonografie     19
  . CT thorax     31
  . CT abdomen     39
  . CT cardiac     35
  . CT coronair     42