Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 juni 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 10    
- Vaatchirurgie 10    
- Gastro-enterologie 10    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 10    
- Galblaasverwijdering   55  
- Liesbreuk   55  
- Spataderen (open behandeling)   28  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   30  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   30  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   42  
Dermatologie 29    
Spataderen (endovasculair)   33  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
14    
- Gastroscopie     35
Gynaecologie algemeen 40    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   28  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 10    
- Endocrinologie 44    
- Nefrologie 23    
- Hematologie 14    
- Oncologie 12    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 14    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   56  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 7    
- Poepplaspoli 14    
- Luchtwegspreekuur 16    
- Obesitas 21    
- Allergiepoli 34    
- Eetstoornissen 43    
Klinische geriatrie 55    
Longziekten 42    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   42  
Neurologie 27    
Oogheelkunde 50    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 7    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 21    
Plastische chirurgie 20    
- Borstvergroting   84  
- Buikwandcorrectie   84  
- Dupuytren   48  
- Carpaal tunnel syndroom   48  
- Borstverkleining   84  
- Neurolyse perifere zenuw   48  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 36    
Revalidatie 65    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   35  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     14
  . MRI mammo     35
  . MRI knie     26
  . MRI hersenen     23
  . MRI nek     27
- CT scan      
  . CT colonografie     44
  . CT thorax     29
  . CT abdomen     29
  . CT cardiac     31
  . CT coronair     29