Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 juni 2021

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   120  
- Liesbreuk   540  
- Spataderen (open behandeling)   112  

- Aneurysma

  28  
- Operatieve verwijdering borstkanker   30  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   30  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 27    
Spataderen (endovasculair)   28  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
99    
- Gastroscopie     20
Gynaecologie algemeen 14    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 90    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   14  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   21  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   21  
- Baarmoederverwijdering   21  
Interne geneeskunde algemeen 92    
- Endocrinologie 62    
- Nefrologie 14    
- Hematologie 12    
- Oncologie 12    
Kaakchirurgie 50    
Keel-, neus- en oorheelkunde 5    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 21    
- Poepplaspoli 32    
- Luchtwegspreekuur 47    
- Obesitas 54    
- Allergiepoli 41    
- Eetstoornissen 15    
Klinische geriatrie 8    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 34    
- Hernia   100  
Neurologie 37    
Oogheelkunde 12    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 10    
- Totale heup operatie   90  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   90  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 25    
Plastische chirurgie 12    
- Borstvergroting   28  
- Buikwandcorrectie   28  
- Dupuytren   21  
- Carpaal tunnel syndroom   28  
- Borstverkleining   28  
- Neurolyse perifere zenuw   21  
Psychiatrie      
Reumatologie 16    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   49  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     33
  . MRI mammo     35
  . MRI knie     23
  . MRI hersenen     22
  . MRI nek     19
- CT scan      
  . CT colonografie     16
  . CT thorax     28
  . CT abdomen     37
  . CT cardiac     30
  . CT coronair     36