Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 januari 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   100  
- Spataderen (open behandeling)   50  

- Aneurysma

  40  
- Operatieve verwijdering borstkanker   35  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   45  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   45  
Dermatologie 14    
Spataderen (endovasculair)   45  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
50    
- Gastroscopie     7
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 56    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   42  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 22    
- Endocrinologie 22    
- Nefrologie 41    
- Hematologie 43    
- Oncologie 29    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 4    
- Neus- en/of keelamandelen   42  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   42  
Kindergeneeskunde algemeen 33    
- Poepplaspoli 18    
- Luchtwegspreekuur 33    
- Obesitas 61    
- Allergiepoli 41    
- Eetstoornissen 15    
Klinische geriatrie 1    
Longziekten 14    
Neurochirurgie 55    
- Hernia   42  
Neurologie 38    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   10  
Orthopedie 8    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   100  
- Buikwandcorrectie   100  
- Dupuytren   75  
- Carpaal tunnel syndroom   25  
- Borstverkleining   100  
- Neurolyse perifere zenuw   25  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 39    
Revalidatie 59    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   90  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   60  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   30  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     20
  . MRI mam     55
  . MRI knie     19
  . MRI hersenen     41
  . MRI nek     21
- CT scan      
  . CT colonografie     15
  . CT thorax     44
  . CT abdomen     44
  . CT cardiac     26