Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 september 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   210  
- Spataderen (open behandeling)   90  

- Aneurysma

  40  
- Operatieve verwijdering borstkanker   40  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   40  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 28    
Spataderen (endovasculair)   33  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
90    
- Gastroscopie     37
Gynaecologie algemeen 24    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 37    
- Incontinentie vrouw 14    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   56  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 64    
- Endocrinologie 64    
- Nefrologie 25    
- Hematologie 20    
- Oncologie 9    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 10    
- Neus- en/of keelamandelen   21  
- Neustussenschot   21  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   7  
Kindergeneeskunde algemeen 6    
- Poepplaspoli 8    
- Luchtwegspreekuur 26    
- Obesitas 21    
- Allergiepoli 35    
- Eetstoornissen 23    
Klinische geriatrie 62    
Longziekten 56    
Neurochirurgie      
- Hernia   42  
Neurologie 20    
Oogheelkunde 15    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 20    
- Totale heup operatie   60  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   60  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 17    
- Borstvergroting   45  
- Buikwandcorrectie   60  
- Dupuytren   30  
- Carpaal tunnel syndroom   30  
- Borstverkleining   90  
- Neurolyse perifere zenuw   30  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 34    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   30  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     19
  . MRI mammo     35
  . MRI knie     27
  . MRI hersenen     20
  . MRI nek     21
- CT scan      
  . CT colonografie     20
  . CT thorax     39
  . CT abdomen     41
  . CT cardiac     39
  . CT coronair     39