Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Op dit moment kunnen wij helaas geen wachttijden aangeven voor behandelingen. 

 

Peildatum: 1 september 2021

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering      
- Liesbreuk      
- Spataderen (open behandeling)      

- Aneurysma

     
- Operatieve verwijdering borstkanker      
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding      
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm      
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 28    
Spataderen (endovasculair)   74  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
99    
- Gastroscopie      
Gynaecologie algemeen 14    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 71    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw      
- Operatieve behandeling ovariumkanker      
- Operatieve behandeling stressincontinentie      
- Baarmoederverwijdering      
Interne geneeskunde algemeen 64    
- Endocrinologie 62    
- Nefrologie 21    
- Hematologie 20    
- Oncologie 20    
Kaakchirurgie 50    
Keel-, neus- en oorheelkunde 5    
- Neus- en/of keelamandelen   11  
- Neustussenschot   11  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   11  
Kindergeneeskunde algemeen 28    
- Poepplaspoli 32    
- Luchtwegspreekuur 61    
- Obesitas 90    
- Allergiepoli 28    
- Eetstoornissen 28    
Klinische geriatrie 36    
Longziekten 90    
Neurochirurgie 61    
- Hernia   220  
Neurologie 39    
Oogheelkunde 12    
- Staaroperatie   10  
Orthopedie 17    
- Totale heup operatie      
- Kijkoperatie knie      
- Totale knie operatie      
- Meniscus      
Pijnbestrijding / anesthesiologie 25    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting      
- Buikwandcorrectie      
- Dupuytren      
- Carpaal tunnel syndroom      
- Borstverkleining      
- Neurolyse perifere zenuw      
Psychiatrie      
Reumatologie 34    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom      
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     8
  . Mammografie     2
  . MRI knie     11
  . MRI hersenen     1
  . MRI nek     15
- CT scan      
  . CT colonografie      
  . CT thorax      
  . CT abdomen     20
  . CT cardiac      
  . CT coronair