Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 april 2021

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 5    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   365  
- Spataderen (open behandeling)   70  

- Aneurysma

  30  
- Operatieve verwijdering borstkanker   28  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   21  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 14    
Spataderen (endovasculair)   7  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
99    
- Gastroscopie     30
Gynaecologie algemeen 7    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 60    
- Incontinentie vrouw 14    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   56  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 26    
- Endocrinologie 30    
- Nefrologie 7    
- Hematologie 12    
- Oncologie 5    
Kaakchirurgie 50    
Keel-, neus- en oorheelkunde 2    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 12    
- Poepplaspoli 18    
- Luchtwegspreekuur 44    
- Obesitas 61    
- Allergiepoli 27    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 14    
Longziekten 21    
Neurochirurgie 34    
- Hernia   90  
Neurologie 18    
Oogheelkunde 5    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 5    
- Totale heup operatie   60  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   60  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 12    
- Borstvergroting   28  
- Buikwandcorrectie   28  
- Dupuytren   14  
- Carpaal tunnel syndroom   14  
- Borstverkleining   28  
- Neurolyse perifere zenuw   14  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 14    
Revalidatie 25    
Urologie 30    
- Sterilisatie man   56  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   21  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom      
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     19
  . MRI mammo     33
  . MRI knie     23
  . MRI hersenen     23
  . MRI nek     19
- CT scan      
  . CT colonografie     12
  . CT thorax     30
  . CT abdomen     30
  . CT cardiac     36
  . CT coronair     40