MSB Midden Nederland

De medisch specialisten werkzaam in Meander Medisch Centrum zijn samengebracht in één bedrijf: het Coöperatief MSB Midden Nederland U.A. (KvK 62160990). Zij handelen onder de naam MSB Midden Nederland. 

Terug

Het MSB vertegenwoordigt de vrijgevestigd medisch specialisten, de medisch specialisten in loondienst van Meander en de leden van MKA Midden Nederland. Daarnaast heeft het MSB circa 65 medewerkers in dienst, waaronder fellows, chefs de clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en arts-assistenten.

De leden van het MSB bieden specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en perspectief van patiënt en verwijzer. Onderwijs, opleiding en wetenschappelijke output zijn essentiële onderdelen voor al onze leden. Het MSB fungeert als sterke en goede gesprekspartner voor het ziekenhuis en de Raad van Bestuur.


logo MSB Midden Nederland


Verantwoord ondernemen

Wij nemen verantwoordelijkheid voor verantwoord ondernemen, groei en ontwikkeling van het MSB als zelfstandig bedrijf. Daarbij garanderen wij de levering van diensten voor de continuïteit van het zorgproces.

Onderwijs en opleiding

Onderwijs, opleiding en wetenschappelijke output zijn essentiële onderdelen voor ons en al onze leden. Wij streven naar een goed opleidingsklimaat, professionaliteit, deskundigheid volgens de richtlijnen van de verschillende beroepsverenigingen, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

De beste medisch specialisten

MSB Midden Nederland heeft de ambitie de beste medisch specialisten aan te trekken en beoogt dit te realiseren door excellente zorg te leveren in een prettig werkklimaat, innovaties te ondersteunen en hierin te investeren.

Samenwerking

Op dit moment levert MSB Midden Nederland voornamelijk medische specialistische zorg aan Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast heeft MSB Midden Nederland diverse samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en zorggerelateerde instanties in de regio. Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen met diverse partijen.