MSB Midden Nederland

De medisch specialisten werkzaam in Meander Medisch Centrum zijn samengebracht in één bedrijf: het Coöperatief MSB Midden Nederland U.A. (KvK 62160990). Zij handelen onder de naam MSB Midden Nederland. 

Terug

Het MSB vertegenwoordigt de vrijgevestigd medisch specialisten, de medisch specialisten in loondienst van Meander en de leden van MKA Midden Nederland. Daarnaast heeft het MSB circa 75 medewerkers in dienst, waaronder fellows, chefs de clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en arts-assistenten.

De leden van het MSB bieden specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en perspectief van patiënt en verwijzer. Onderwijs, opleiding en wetenschappelijke output zijn essentiële onderdelen voor al onze leden. Het MSB fungeert als sterke en goede gesprekspartner voor het ziekenhuis en de Raad van Bestuur.


logo MSB Midden Nederland


Gelijkgerichtheid MSB en ziekenhuis

Het MSB-Bestuur en de RvB zorgen voor een optimale bestuurbaarheid van het ziekenhuis waarbij er in de praktijk sprake is van een Co-bestuur. MSB en ziekenhuis streven dezelfde doelen na waarbij de patiënt centraal staat, er een gezamenlijke strategie is opgesteld t.a.v het zorgprofiel en de “zorg voor morgen”. Het uitwerken van de opdrachten die in het IZA geformuleerd zijn, wordt gezamenlijk opgepakt. Alleen samen kunnen wij de toenemende zorgvraag het hoofd bieden, passende zorg bieden, zorginnovaties inzetten, de transitie vorm geven en hierover goede afspraken maken met de zorgverzekeraars.

Onderwijs en opleiding

Onderwijs, opleiding en wetenschappelijke output zijn essentiële onderdelen voor ons en al onze leden. Wij streven naar een goed opleidingsklimaat, professionaliteit, deskundigheid volgens de richtlijnen van de verschillende beroepsverenigingen, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

De beste medisch specialisten

MSB Midden Nederland heeft de ambitie de beste medisch specialisten aan te trekken en beoogt dit te realiseren door excellente zorg te leveren in een prettig werkklimaat, innovaties te ondersteunen en hierin te investeren.

Samenwerking

MSB Midden Nederland levert voornamelijk medische specialistische zorg aan Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast heeft MSB Midden Nederland diverse samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en zorggerelateerde instanties in de regio. Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen met diverse partijen.