Kengetallen Meander Medisch Centrum

Bekijk de cijfers van het jaar 2022 voor ons personeel, onze kliniek, polikliniek en dagbehandeling.

Terug

Personeel

  • Aantal medewerkers: 2.377 fte

Kliniek

  • Aantal bedden (Amersfoort): 425 (peildatum 2021)
  • Aantal opnamen: 21.680
  • Gemiddelde verpleegduur: 5,27 dagen

Polikliniek

  • Aantal eerste polikliniekbezoeken: 150.509
  • Aantal herhaalconsulten (incl. consult op afstand): 189.613

Dagbehandeling

  • Aantal bedden dagbehandeling (Amersfoort & Baarn, exclusief Dialyse): 101 (peildatum 2021)
  • Aantal dagopnamen en cytostaticabehandelingen: 31.193