Medische opleidingen

Meander leidt in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) co-assistenten op voor bijna alle specialismen en leidt arts-assistenten op voor dertien medisch specialistische vervolgopleidingen.

Terug

Opleiding tot medisch specialist (aios)

Meander leidt arts-assistenten op tot medische specialist. Deze aios (arts in opleiding tot specialist) zijn afgestudeerde artsen die in een ziekenhuis de opleiding volgen tot medisch specialist.

In Meander worden de volgende medisch specialistische vervolgopleidingen aangeboden:

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Gynaecologie & Obstetrie
 • Heelkunde
 • Interne Geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • KNO
 • MDL
 • Radiologie
 • Reumatologie
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Sportgeneeskunde

Daarnaast biedt Meander de opleidingen aan voor de Ziekenhuisfarmacie, Openbaar apotheek, Klinische Chemie en Medische Psychologie.

Binnen Meander valt de interne uitvoering, van het vakspecifieke deel van de opleiding tot medisch specialist, onder verantwoordelijkheid van het betreffende specialisme, waarbij de opleiders en de overige vakgroepleden een grote rol hebben in het opleiden van hun nieuwe collega’s.

Huisarts in opleiding

Meander biedt, in samenwerking met het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde bij het UMCU, stages voor de arts-assistent in opleiding tot huisarts bij de Spoedeisende Geneeskunde, Gynaecologie en Kindergeneeskunde.

Opleiding tot basisarts (co-assistenten)

In Meander worden, in samenwerking met de opleiding Geneeskunde van het UMCU, co-assistenten opgeleid voor bijna alle specialismes. Naast de verplichte specialismes, ondergebracht in de zogenoemde LINKen, worden er ook keuzecoschappen aangeboden. Meander leidt voor alle LINKen op, met de hoofdspecialismes:

 • Anesthesiologie
 • Heelkunde
 • Interne Geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • Gynaecologie
 • Neurologie
 • Geriatrie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • KNO
 • Dermatologie
 • Oogheelkunde

Daarnaast vinden er ook (keuze)coschappen plaats op:

 • Intensive Care
 • MDL
 • Reumatologie
 • Longgeneeskunde
 • Plastische Chirurgie
 • Spoedeisende Hulp
 • Sportgeneeskunde
 • Urologie
 • Radiologie

Ook worden er ASAS (algemene semi-artsstage) en BSAS (bijzondere semi-artsstage) opgeleid in Meander. Dit zijn coassistenten in de laatste fase van hun opleiding tot basisarts. In tegenstelling tot wat de benaming doet vermoeden zijn dit nog geen afgestudeerde basisartsen. Tot slot worden er bij Ziekenhuisfarmacie coassistenten opgeleid vanuit Universiteit Leiden en Utrecht.

Overige stages

Naast alle bovengenoemde opleidingen worden er ook stages aangeboden voor diverse opleidingen in Meander:

 • Tropengeneeskunde bij de Gynaecologie
 • Ouderengeneeskunde bij de Neurologie
 • Jeugdarts bij de Kindergeneeskunde
 • Arts verstandelijk gehandicapten bij de Revalidatiegeneeskunde
 • Technische geneeskunde
 • Medische Psychologie

Contact

Vanuit de Meander Academie worden de medische opleidingen ondersteund door een opleidingsadviseur en een coördinator:

 • Mevr. M.A. Capiteijns, opleidingsadviseur medische opleidingen
 • Mevr. Y.C.M. Lip-van Asch, coördinator medische opleidingen

Neem voor vragen en open sollicitaties naar een keuzecoschap/stageplaats medische opleidingen contact met ons op via onderstaand contactformulier.