1 February 2023

Zorg dichtbij huis

Meander Medisch Centrum en zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn afgelopen jaar gestart met het programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De komende decennia blijft de zorgvraag sterk stijgen: onder andere door de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken, meer behandelmogelijkheden en leefstijlfactoren zoals overgewicht. De patiënt vraagt meer betrokkenheid en eigen regie in het behandelproces.

Terug

Daarnaast ziet Meander dat de beschikbaarheid van het personeel aanhoudend onder druk staat. Niet alleen in Meander maar binnen de hele keten in de regio. Capaciteits- en uitbreidingsbeperkingen maken het noodzakelijk voor Meander om de zorg anders in te richten. Dit doet het ziekenhuis door waar mogelijk zorg te voorkomen, verplaatsen of vervangen. Astrid Posthouwer, lid Raad van Bestuur, vertelt: "We hebben samen met Zilveren Kruis de overtuiging dat deze veranderingen nodig zijn om de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Samenwerken in de regio

Meander werkt samen met regionale zorgpartners om de zorgcapaciteit optimaal te benutten. Kleinere initiatieven worden georganiseerd tussen de verschillende organisaties. Meer complexe opgaven worden opgepakt in het regionetwerk ‘Samen Sterker Eemland’. Astrid Posthouwer: “In dit samenwerkingsverband bundelen meer dan 30 regiopartners, met Zilveren Kruis, de krachten om passende zorg te bieden, waarbij burgers zelf de regie hebben over wat zij nodig hebben voor een gezond en betekenisvol leven”.  

De Breuklijn

Annemarie Weersink, voorzitter medische staf, vertelt: "Een mooi voorbeeld is de 'Virtual Fracture Care App'. Ontwikkeld door het OLVG (in Santeonverband) voor patiënten met eenvoudige breuken. De patiënt krijgt geen gips meer maar een verband, brace of afneembare laars die de patiënt zelf kan verwijderen. Voor vertrek krijgt de patiënt uitleg over het letsel en de app. De app biedt informatie over letsel, behandeling, herstel en oefeningen voor thuis. Als er toch vragen zijn, is er een speciaal telefoonnummer: de Breuklijn. De specialisten van de gipskamer helpen de patiënt telefonisch, met als achterwacht een chirurg of orthopeed. Hierdoor is nacontrole in het ziekenhuis vaak niet meer nodig”.