2 February 2023

Wishful Singing en Meander introduceren ‘Zing je Sterk’

Het online programma Zing je Sterk, een samenwerking met Wishful Singing, draagt met behulp van adem-, zang- en ontspanningsoefeningen bij aan de kwaliteit van leven van patiënten met kanker en zij die recent hun behandeling hiervoor hebben afgerond.

Terug

Zing je Sterk werd in 2021 ontwikkeld voor patiënten met Long covid, in samenwerking met het CWZ-ziekenhuis, door vocaal ensemble Wishful Singing. Onderzoek onder deelnemers laat zien dat zij baat hebben bij lotgenotencontact en dat de adem- en zangoefeningen bijdragen aan het verminderen van stress door ziekte. Zing je Sterk en Meander starten nu een pilot voor patiënten met kanker. Zing je Sterk wordt mogelijk gemaakt door Wishful Singing in samenwerking en met steun van Vrienden van Meander Medisch Centrum.

Voor wie

Het Zing je Sterk programma is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij oncologie  in Meander,  of net hun behandeling hebben afgerond. Zangervaring is niet nodig. Wishful Singing heeft samen met Meander een zang- en ademtherapie ontwikkeld, specifiek voor mensen die behandeld worden voor kanker, bijvoorbeeld met chemo- of immuuntherapie. Omdat er een relatie is tussen ademhaling en een gevoel van stress en opgejaagdheid, wordt verwacht dat een diepere, rustigere en beter gecontroleerde ademhaling bij patiënten met kanker tot meer ontspanning en minder angst leidt. Zing je Sterk is tevens gericht op patiënten die recent een behandeling hebben afgerond. Deze deelnemers zitten in de fase ‘geen kanker meer maar herstellende van alles wat er gebeurd is’. Deze fase wordt door veel mensen als een eenzaam proces ervaren. Bovendien ervaart deze doelgroep vaak nog (rest)klachten van vermoeidheid, stress en pijn. Het lotgenotencontact binnen Zing je Sterk, het samen zingen en op een positieve manier bezig zijn met adem, lichaam en stem kan deze groep ondersteunen bij hun herstel. 

Inhoud van de lessen

Het online programma duurt 6 weken en bestaat uit een wekelijkse online groepssessie, in combinatie met adem- en zangoefeningen die zelfstandig worden uitgevoerd met behulp van videomateriaal. Tijdens het programma werken deelnemers op een positieve manier aan hun conditie en zetten waar mogelijk kleine stappen in de richting van herstel. Dit verbetert de kwaliteit van leven binnen de grenzen van het moment.

Lees meer over Zing je Sterk of bekijk hier het item 'Ziekenhuis biedt zangles aan patiënt met kanker' bij de NOS.