27 November 2023

Meander Medisch Centrum verbetert prostaatbiopten: minder pijn, lagere infectiekans, minder ziekenhuisopnames

Sinds dit jaar heeft Meander Medisch Centrum de manier waarop een prostaatbiopt wordt afgenomen veranderd. Naast dat het beter te verdoven is en daardoor het onderzoek als minder hinderlijk wordt ervaren, leidt het achteraf tot veel minder infecties en daardoor ook minder ziekenhuisopnames.

TerugProstaatkanker
Als een arts een kwaadaardig gezwel in de prostaat vermoedt, wordt er een klein stukje weefsel uit de prostaat weggenomen. Ofwel, een biopsie gedaan. Een prostaatbiopt kan prostaatkanker uitsluiten of aantonen. Dit werd ruim 60 jaar lang via de endeldarm (transrectaal) verricht door op deze wijze een biopt van de prostaat af te nemen. De patiënt krijgt dan voorafgaande aan het onderzoek antibiotica om de kans op een infectie te verkleinen. Zo’n 4% van de patiënten kreeg toch een urineweginfectie en in de helft van die gevallen leidde dat tot ziekenhuisopnames waarbij antibiotica via het infuus nodig was.

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 35.000 prostaatbiopten genomen wat leidt tot zo’n 1400 urineweginfecties na biopten en ongeveer 700 landelijke ziekenhuisopnames.

Europese en Nederlandse richtlijn
Om dit aantal te verminderen is de Europese en Nederlandse richtlijn veranderd en geeft sindsdien aan dat biopteren via het perineum (transperineaal, via de huid tussen de balzak en de anus) de voorkeur heeft. Mits mogelijk in het betreffende centrum en mits de expertise in huis is. Meander Medisch Centrum heeft deze richtlijn sinds dit jaar volledig overgenomen.

“Bij het biopteren via het perineum is antibiotica niet meer nodig. Het leidt tot minder resistentie en geeft veel minder, of zelfs geen (0,7%), urineweginfecties. Verder is het beter te verdoven, waardoor de biopten als minder hinderlijk worden ervaren” vertelt uroloog Tom Arends.

“Bovenal staat dat we de beelden van de MRI-prostaat nog altijd goed kunnen gebruiken om de exacte locaties binnen de prostaat te biopteren die als verdacht zijn bestempeld. Hiermee kunnen we nog steeds een goede diagnose stellen en hebben we de risico’s op infectie na prostaatbiopten geminimaliseerd.”