17 March 2022

Meander biedt extra service voor moeilijk te prikken patiënten

Per februari van dit jaar heeft Meander Medisch Centrum een eigen VAS-team. VAS staat voor Vascular Acces Service. Het VAS-team biedt een extra service voor patiënten die moeilijk te prikken zijn en is gespecialiseerd in het prikken van een infuus. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van een chemokuur, voor het toedienen van contrastvloeistof voorafgaande aan een scan of wanneer er langdurig medicatie via de bloedbaan nodig is.

Terug

Het team bestaat uit drie gespecialiseerde recovery-verpleegkundigen en een coördinator. De verpleegkundigen zijn drie dagen per week beschikbaar voor het VAS-team.


“We zijn al ruim een jaar als VAS-team actief, maar sinds februari zijn we drie dagen in de week volledig beschikbaar voor dit team. We breiden in de nabije toekomst uit, zodat we meerdere dagen in de week deze service voor patiënten kunnen aanbieden” vertelt Winny van de Geest, een van de leden van het VAS-team (links op de foto).