16 June 2023

Uroloog Meander opereert nier aan de hand van 3D-model

Uroloog dr. Anne Lont heeft een niertumor verwijderd aan de hand van een 3D-model. De betreffende patiënt had één nier en op deze nier groeide een tumor die verwijderd moest worden. In het MDO werd besloten dat de hele nier verwijderd moest worden, wat zou betekenen dat de patiënt afhankelijk zou worden van dialyse. Uroloog Lont besloot daarop een 3D-model van de nier te laten maken een techniek die sinds kort in het Meander beschikbaar is.

Terug

Hiermee werd een duidelijk beeld verkregen van de groeiwijze van de niertumor en konden de bloedvaten die naar de nier liepen goed in beeld gebracht worden. Op basis van dit model werd ingeschat dat dat er bij een gedeeltelijke verwijdering van de nier nog voldoende bloedtoevoer over zou blijven voor behoud van een redelijke nierfunctie. Anne Lont: “We hebben bij deze patiënt met succes een gedeelte van de nier kunnen sparen! De operatie heeft een tijdje geleden plaatsgevonden en het gaat goed met de patiënt. De tumor is niet teruggekomen en de patiënt hoeft niet aan de dialyse. Hij ervaart geen fysieke beperkingen in zijn dagelijks leven. Een prachtig resultaat dus. ”

3D-model leidt tot nauwkeuriger behandelplan

In 2021 is in het centrum voor Artificial Intelligence van Meander Medisch Centrum een pilot gestart met het gebruik van 3D-modellen van Visible PatientTM (VP) bij de specialismen Urologie, GE-chirurgie en Longchirurgie. CT-beelden worden door middel van innovatieve algoritmen tot interactieve 3D-modellen gereconstrueerd. Dit 3D-model geeft de anatomie vereenvoudigd weer en kan tijdens de operatie gemakkelijk geraadpleegd worden in de robotconsole. Anne Lont is erg enthousiast over het gebruik van de 3D-modellen: “Een 3D-model geeft een beter beeld van de anatomie van de nier en brengt soms dingen aan het licht die op de CT-scan niet te zien zijn. Wetenschappelijk onderzoek zal uiteindelijk moeten uitwijzen of deze techniek daadwerkelijk tot betere uitkomsten leidt. Maar de verwachting is dat met 3D-modellering het behandelplan nauwkeuriger kan worden gemaakt waardoor het percentage patiënten waarbij dit plan precies kan worden gevolgd stijgt.”