16 November 2022

Urologie Meander test patient-like-me-dashboard bij patiënten met prostaatkanker

November is prostaatkankermaand. Daarom test de poli Urologie deze maand een patient-like-me-dashboard onder patiënten met prostaatkanker. Met behulp van dit dashboard krijgen patiënten waarbij de prostaat met behulp van de operatierobot verwijderd wordt, de zogenaamde RALP-procedure, inzicht in de uitkomsten die met deze behandeling behaald worden. De patiënt wordt hierbij vergeleken met andere patiënten die qua leeftijd, gewicht en het stadium van de tumor overeenkomen. Op deze manier gaan patiënten beter voorbereid de operatie in.

Terug

Dasboard geeft richting en houvast

Uroloog Tom Arends was samen met verpleegkundig specialist Yolanda Ooms en adviseur Kwaliteit en Veiligheid Tamara Broughton initiatiefnemer van dit dashboard. Arends vertelt: “Het dashboard is een enorm mooie toevoeging voor patiënten. In de spreekkamer vertel ik patiënten bijvoorbeeld altijd over de kans op verminderd seksueel functioneren na operatie, maar ik merk nu al dat zo’n dashboard met statistieken veel meer tot de verbeelding spreekt. We gaan het dashboard deze maand testen onder onze patiënten. We hopen dat het goed ontvangen wordt en dat we het daarna breder kunnen uitrollen onder onze collega’s van de Urologie.” Verpleegkundig specialist Yolanda Ooms vertelt dat de eerste ervaringen met het dashboard positief zijn: “Het dashboard bespreek ik op twee momenten in de behandeling; voorafgaand aan de operatie als hulpmiddel in het maken van een behandelkeuze, en drie maanden na de operatie. Patiënten hebben op dat moment veelal nog te maken met incontinentie en erectiestoornis en de PSA waarde houdt ze nog erg bezig. Het op dat moment inzichtelijk maken van persoonspecifieke cijfers en het verloop daarvan in het eerste jaar na de operatie, geeft richting en houvast. Dit wordt als erg prettig ervaren.”

Data inzichtelijk voor patiënt

Al sinds 2018 verzamelt Meander patiënt gerapporteerde uitkomsten (ook wel PROMs genoemd) bij patiënten met prostaatkanker via digitale vragenlijsten. De PROMs worden samen met klinische informatie over bijvoorbeeld de operatieduur en complicaties, verzameld in een dashboard. Deze dashboards worden binnen Meander gebouwd door de data-analisten van het Kenniscentrum informatievoorziening (KCIV). De informatie die uit deze dashboards naar voren komt, wordt besproken tijdens een Tafel Kwaliteit, een multidisciplinair overleg over de uitkomsten met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. De data waren echter nog niet inzichtelijk voor patiënten. Daar komt nu verandering in.


Tamara Broughton, Adviseur Kwaliteit en Veiligheid, vertelt: “Het is fijn dat de informatie die we al jaren verzamelen, nu terug kunnen geven aan de patiënt. In het patient-like-me dashboard kunnen zij drie verschillende scores zien: de incontinentiescore, de erectiescore en de PSA-waarde. Het gaat hierbij om de scores voorafgaand aan de operatie, na drie maanden en na zes maanden. Zo kunnen patiënten die geopereerd worden zien wat ze na afloop kunnen verwachten. Maar het is ook nuttig voor patiënten die drie maanden na hun operatie op controle komen. Zij kunnen zien of hun herstel voorspoedig verloopt. Op dit moment zijn de gegevens van ruim 600 patiënten in het dashboard verwerkt. Het gaat hierbij om patiënten van Meander, Tergooi en UMC Utrecht, aangezien wij samen het Prostaatcentrum Midden-Nederland vormen. Het is waardevol dat dit dashboard is samengesteld aan de hand van onze eigen data, zodat patiënten echt kunnen zien hoe de zorguitkomsten in Meander zijn. Het zou mooi zijn als we dit in de toekomst ook bij andere behandelingen kunnen introduceren.”