1 September 2022

Thuis herstellen met de Virtual Fracture Care app

Patiënten die met een eenvoudige breuk of stabiel letsel op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Meander Medisch Centrum komen, hoeven sinds 1 september niet meer voor controle terug te komen naar het ziekenhuis. Zij ontvangen na hun behandeling op de SEH informatie via de Virtual Fracture Care app. Met deze app kunnen zij thuis precies zien wat ze wanneer moeten doen om goed te herstellen.

Terug

De Virtual Fracture Care app is geschikt voor patiënten met eenvoudige breuken, zoals een gebroken sleutelbeen of pols bij kinderen, een breukje in de elleboog, enkel of voet bij volwassenen, of stabiel letsel zoals een verstuikte enkel en een spaakverwonding. De arts op de SEH bepaalt welke patiënten in aanmerking komen.

Juiste begeleiding
Om thuis goed te herstellen, is de juiste begeleiding en ondersteuning aan patiënten belangrijk. Tijdens de behandeling brengt de SEH-verpleegkundige geen gips meer aan, maar een verband, brace of afneembare laars, die de patiënt zelf kan verwijderen. Voor vertrek krijgt de patiënt duidelijke uitleg over het letsel en de Virtual Fracture Care app. De informatie in de app over het letsel, de behandeling en het herstel is laagdrempelig, via tekst en video. Er staan ook oefeningen in die de patiënt thuis kan doen. Als er toch vragen of problemen zijn, is er een speciaal telefoonnummer: de Breuklijn. De specialisten van de Gipskamer helpen de patiënt telefonisch. Hierdoor is nacontrole in het ziekenhuis in veel gevallen niet meer nodig.

Juiste zorg op de juiste plek
Traumachirurg Paul van Koperen: “Deze nieuwe werkwijze scheelt enorm veel ziekenhuisbezoeken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het een vermindering van 91% poliklinische nacontroles en 72% controlefoto’s bij Radiologie kan opleveren. Dat is fijn voor de patiënt en helpt ons om de druk op de zorg te verminderen. Op deze manier dragen wij bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Ziekenhuizen die al langer met Virtual Fracture Care werken, merken dat de tevredenheid bij patiënten gelijk blijft of zelfs toeneemt. En het aantal patiënten dat zonder problemen herstelt, blijft gelijk.”

Netwerk van ziekenhuizen
Het Amsterdamse OLVG is in Nederland in 2019 gestart met Virtual Fracture Care. Onder coördinatie vanuit het Santeon netwerk – samenwerkingsverband van 7 topklinische ziekenhuizen - gebruiken inmiddels 18 ziekenhuizen de app. Deze ziekenhuizen vormen een netwerk. Ze overleggen meerdere keren per jaar om de beste zorg te blijven bieden, werken allemaal volgens dezelfde werkwijze en gebruiken dezelfde protocollen. Zo werken zij samen aan duurzame zorg.