3 October 2022

STZ expertisecentra ontmoeten en inspireren elkaar

Afgelopen woensdag vond in Meander een bijzondere STZ-bijeenkomst plaats. Alle collega’s die betrokken zijn bij een van onze acht erkende topklinische expertisecentra kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Astrid Posthouwer, lid van de Raad van Bestuur, heette alle aanwezigen welkom. Astrid: "Alles wat wij in Meander doen, doen wij om ze zorg voor onze patiënten te verbeteren. Zo ook binnen de STZ-expertisecentra. Er zit passie bij alle collega's die betrokken zijn bij deze centra. Wij hebben binnen Meander echt iets neergezet. We hebben aanzien in de regio, zijn mede vanwege onze STZ-status een aantrekkelijke werkgever en we zijn op verschillende gebieden een voorbeeld voor andere ziekenhuizen."

Terug

Topklinische expertisecentra

Meander heeft inmiddels acht erkende topklinische expertisecentra: Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP), Radionuclidenbehandeling bij botmetastasen, Vasculitis, Bekkenbodemproblematiek en -(robot)chirurgie, Laryngologie, Diafragmachirurgie, Hightech centrum voor de behandeling van colorectaal carcinoom en Kinderdiabetes. Ieder expertisecentrum kreeg de kans om in een korte pitch te vertellen waar ze nu staan en waar ze trots op zijn. En dat is een heleboel. Zo zijn er drie centra die veel met de operatie-robot werken en daarin ook echt uniek zijn. In Meander werken zelfs twee hoogleraren in de robotica, Prof. Dr. Ivo Broeders, verbonden aan het expertisecentrum Diafragmachirurgie, en Prof. Dr. Esther Consten, verbonden aan de expertisecentra Bekkenbodemchirurgie en Hightech centrum voor de behandeling van colorectaal carcinoom. Daarnaast leidt Meander chirurgen al vroeg op in de robot-chirurgie. Binnen alle expertisecentra wordt unieke hoogwaardige medisch specialistische zorg geboden, multidisciplinair samengewerkt aan ontwikkeling en innovatie, wetenschappelijk onderzoek gedaan en actief geïnvesteerd in kennisdeling en het structureel verbeteren van de patiëntenzorg op basis van uitkomsten zorg. Hierbij staat de patiënt niet alleen centraal, maar is en wordt deze ook daadwerkelijk betrokken. Dit alles zorgt ervoor dat de expertisecentra patiënten uit het hele land zien en behandelen. Na de korte pitches werd er verder gesproken over verschillende vormen van patiëntparticipatie en was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Astrid Posthouwer sloot de avond met een gevoel van trots af: "Ik ben trots op alle betrokken collega's en heb diep respect voor wat er gebeurt binnen de topklinische expertisecentra."

STZ-kernteam

De bijeenkomst was een initiatief van het STZ-kernteam van Meander. Dit team komt maandelijks bijeen om de ontwikkelingen binnen de thema's en pijlers van STZ te bespreken en bestaat uit een lid van de Raad van Bestuur, twee medisch specialisten, de manager van de kliniek, de manager van de Meander Academie, een beleidsadviseur en een communicatieadviseur.

Meander als STZ-ziekenhuis

Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Een topklinisch klimaat staat voor de cultuur waarin opleiding, onderzoek en topklinische zorg, 24/7 onlosmakelijk met elkaar verweven zijn en hand in hand gaan met innovatie, waarbij de focus ligt op de beste zorg voor de patiënt, nu en in de toekomst. Naast basiszorg biedt Meander hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg die niet elk ziekenhuis biedt. Deze excellente patiëntenzorg is ‘topklinische zorg’ als er aan een aantal STZ-criteria wordt voldaan zoals patiëntparticipatie, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit en het blijven verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg.