25 November 2022

Stroke Service Eemland wint George Beusmans Innovatieprijs

De knowlegde brokers van Stroke Service Eemland hebben de George Beusmans Innovatieprijs gewonnen. Pien Slingerland, ergotherapeut in Meander, is één van deze knowledge brokers van Stroke Service Eemland. Stroke Service Eemland heeft de prijs gewonnen voor een poster over hun project slaap. Gedurende een jaar is in elke aangesloten instelling aandacht besteed aan het verbeteren van de zorg voor slaap en er is een gezamenlijke folder met slaapadviezen ontwikkeld. Deze folder wordt in de gehele keten ingezet waardoor patiënten in de regio na een CVA dezelfde adviezen krijgen rondom slaap.

Terug

Slaapadviezen

Pien Slingerland vertelt: “Goede slaap is van belang voor het dagelijks functioneren en dus ook voor het revalideren. Wij zijn als knowledge brokers van de keten het afgelopen jaar bezig geweest met het thema slaap. Als zogenaamde kennismakelaars vertalen wij de wetenschap naar de praktijk. Bij het ontwikkelen van de folder hebben we gebruik gemaakt van bestaande slaapadviezen die in de literatuur beschreven staan. Met behulp van de ‘Leidraad communicatievriendelijk meten’ hebben we de informatie in de folder toegankelijk gemaakt voor patiënten. Dankzij deze folder spreken we nu één taal over slaap binnen de keten en krijgen patiënten overal dezelfde adviezen.”

Samenwerkingsverband

Stroke Service Eemland is een samenwerkingsverband van Meander Medisch Centrum met verschillende verpleeghuizen, een revalidatiecentrum en medewerkers in de eerste lijn (therapeuten en neurologie thuiszorgverpleegkundigen), om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een beroerte in de regio Eemland te borgen. Samen zorgen de partners ervoor dat patiënten de juiste zorg op het juiste moment én op de juiste plek krijgen.

George Beusmans Innovatieprijs

De George Beusmans Innovatieprijs wordt ieder najaar uitgereikt tijdens het symposium van Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland. Feitelijk worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt, namelijk een Zorginnovatieprijs en een Wetenschapsprijs. Het doel van deze prijzen is het waarderen van bijzondere initiatieven die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Met het uitreiken van deze prijzen wordt gestimuleerd dat anderen leren van de zorginnovaties die betekenisvolle resultaten laten zien en dat wetenschappelijk onderzoek zijn weg vindt naar alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met een CVA/ NAH. De jury heeft beoordeeld dat het project van Stroke Service Eemland uniek is vanwege de praktische toepasbaarheid, de focus op een onderbelicht onderwerp en de ketenbrede inzetbaarheid. Pien: “We zijn als knowledge brokers van Stroke Service Eemland echt blij met deze prijs. Vooral ook door de positieve reacties die we ontvangen hebben. We hebben anderen geïnspireerd om ook met dit onderwerp aan de gang te gaan.”