18 July 2022

Stafadviseur Meander onderzoekt hoe verzamelde data kunnen bijdragen aan verbeteringen in de zorg

Tamara Broughton, adviseur Kwaliteit en Veiligheid in Meander Medisch Centrum, gaat de komende jaren onderzoeken hoe data over de uitkomsten van behandelingen gebruikt kunnen worden voor daadwerkelijke verbeteringen in de zorg. Tamara is een van de eerste STZ-ziekenhuis gebonden promovendi van bijzonder hoogleraar Anne Marie Weggelaar. Anne Marie Weggelaar is onlangs door Tilburg University benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg. De belangrijkste vraag voor deze leerstoel is hoe innovatie van de topklinische zorg tot een wezenlijke transformatie van het zorgstelsel kan leiden.

Terug

Stafadviseur Tamara vertelt: “De stap van data verzamelen en visualiseren naar daadwerkelijk verbeteren is nu nog groot. Ik ga de komende jaren onderzoeken hoe we dat beter kunnen doen. Mijn onderzoek draait erom dat we in Meander ontzettend veel data verzamelen, bijvoorbeeld in het EPD of in planningssystemen. Soms leveren we die data wel aan bij externe organisaties, zoals de Inspectie of het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) . Echter, we gebruiken die data maar mondjesmaat voor kwaliteitsverbetering intern. Dat kan beter. Meestal zijn het medisch specialisten of andere zorgverleners die onderzoek doen of promoveren in een ziekenhuis. Maar onderzoek door stafadviseurs komt niet vaak voor in Meander. Ik vind het mooi dat ik deze kans van Meander krijg.”

Uitkomstgericht verbeteren

Meander is bezig met het thema Uitkomstgericht verbeteren, waarin zorgprocessen worden geanalyseerd en er verbeterd op basis van uitkomsten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de medische aspecten, zoals kans op overleving, infecties of complicaties, maar ook naar niet-medische aspecten zoals: kan ik na mijn behandeling blijven werken of sporten? En hoe ziet mijn lichaam er na een behandeling of operatie uit? De antwoorden op deze vragen gaan over zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit van leven tijdens en na een behandeling. Tamara: “In Meander werken we met zogenaamde Tafels Kwaliteit. Aan een Tafel gaat een multidisciplinaire groep zorgprofessionals met elkaar in gesprek over medische uitkomsten zoals complicaties en overlevingscijfers. Maar ook over patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROM’s) zoals kwaliteit van leven en procesinformatie zoals wachttijden. Het onderzoek dat ik nu doe sluit hier naadloos op aan. Ik kan de resultaten die uit mijn onderzoek voortkomen meteen delen met de betrokkenen en dat helpt om de Tafels Kwaliteit te verbeteren. Maar die kennis wil ik ook graag delen met andere ziekenhuizen via publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften. Ik vind de combinatie van onderzoek doen en werken in de praktijk erg leuk. Als ik voor mijn onderzoek een webinar volg of artikel lees, dan raakt dat meteen mijn werkzaamheden en denk ik: wat kunnen we daarmee in Meander Medisch Centrum? Onderzoek doen houdt je scherp, vooral omdat je weet wat er elders gebeurt.”

Bijzonder hoogleraar

Anne Marie Weggelaar begeleidt vanuit haar rol als bijzonder hoogleraar verschillende promovendi en PDEng Klinische Informatica kandidaten (vanuit TU/Eindhoven). Zij heeft een bijzondere band met Meander. Anne Marie is haar carrière lang geleden begonnen als voedingsassistente in de weekenden en vakanties en heeft daarna als verpleegkundige in de Lichtenberg gewerkt. Ze draagt het ziekenhuis daarom een warm hart toe. Inmiddels bekleedt Anne Marie diverse functies op het gebied van organisatieverandering, innovatie en kwaliteitszorg voor diverse zorg- en opleidingsinstanties. Anne Marie zal vanuit haar rol als bijzonder hoogleraar de komende jaren samen met promovendi onderzoek doen naar het succes van zorgnetwerken, de invloed van cultuur en gedrag van zorgverleners en zorgbestuurders op transformatie en op en de rol van (technologische) innovatie bij zorgtransformatie. Anne Marie: “We moeten in de zorg steeds meer doen, met steeds minder mensen en voor minder geld. Ondertussen zijn steeds er steeds meer behandelmethoden waardoor mensen langer leven en zijn er complexere ziektebeelden. Nederland heeft een van de beste zorgsystemen van de wereld, maar hoe kunnen we dit behouden en hoe kunnen we de zorg op een andere manier organiseren? Dat gaan we de komende jaren onderzoeken.”

STZ

Het bijzondere aan de leerstoel van Anne Marie Weggelaar is dat deze gevestigd is door STZ. Anne Marie: “Innovatie is een belangrijk thema van STZ. De 27 STZ-ziekenhuizen, waar Meander er eentje van is, hebben afgesproken om de komende jaren innovaties die leiden tot zorgtransformatie te implementeren en op te schalen. De leerstoel beoogt een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over innovaties en zorgtransformatie.”