9 January 2024

Sneller duidelijkheid over botbreuk voor patiënten op Huisartsenspoedpost Eemland

Met ingang van het nieuwe jaar kunnen huisartsen van de Huisartsenspoedpost Eemland tijdens de avonduren en in het weekend direct röntgenfoto’s aanvragen bij de afdeling Radiologie van Meander Medisch Centrum. Tot op heden moesten deze patiënten eerst verwezen worden naar de spoedeisende hulp (SEH) met als gevolg dat zij soms lang moesten wachten op de uitslag.

Terug


Verder bleek dat ongeveer de helft van de patiënten uiteindelijk geen botbreuk had en dus niet behandeld hoefde te worden op de spoedeisende hulp. Voor de snelle beoordeling maakt de afdeling Radiologie van Meander gebruik van een computerprogramma dat met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) de röntgenfoto’s ’s avonds en in het weekend beoordeelt. Heeft de patiënt een breuk dan kan deze alsnog terecht op de SEH. De radioloog beoordeelt de foto de volgende dag zelf. Als de radioloog wel een afwijking constateert waar behandeling voor nodig is, wordt de patiënt gebeld voor eventuele behandeling van de botbreuk.

Volgens Marc Segaar, huisarts en kaderhuisarts Spoedzorg, gaat hiermee een lang gekoesterde wens van huisartsen in vervulling. “Overdag vragen we ook allerlei zaken aan, hoe fijn is het dat dit nu ook mogelijk is in de avond en in het weekend. De juiste zorg op de juiste plek is hier direct aan verbonden”, aldus Segaar. 

Met deze nieuwe service ervaren patiënten niet alleen minder wachttijd, het zorgt ook voor minder druk op de spoedeisende hulp. Er blijft zo meer tijd over voor patiënten met andere spoedeisende zorgvragen. Matthijs Vermeulen, radioloog Meander Medisch Centrum: “Als afdeling Radiologie zijn we trots dat er nu voor het maken van röntgenfoto’s een patiëntvriendelijke route is, die ook helpt om de spoedeisende hulp te ontlasten en daarmee te ondersteunen. Door de inzet van een AI-programma dat röntgenfoto’s direct voorziet van een beoordeling, kunnen we deze service ook aanbieden in de avond en in het weekend. En omdat alle röntgenfoto’s later ook nog door een radioloog worden beoordeeld, kan dit veilig en zonder risico voor de patiënt.”

De pilot is een volgende mijlpaal in de samenwerking tussen Huisartsenspoedpost Eemland en Meander, waarin wij streven naar meer kwalitatieve zorg en beter toegankelijke zorg.

David Korlaar, radiodiagnostisch laborant met op de monitor een röntgenfoto waarop de AI software botbreuken heeft geïdentificeerd.