25 May 2023

Week van de schildklier – Schildklierkankerzorg goed geregeld in Meander

Deze week is het de week van de schildklier. Daarom staat Meander stil bij de behandeling en de gevolgen van de diagnose schildklierkanker voor de patiënt. Schildklierkanker is een relatief weinig voorkomende vorm van kanker. In 2022 kregen ongeveer 900 mensen schildklierkanker in Nederland. Dat is 0.7% van alle kankerdiagnoses in Nederland. Schildklierkanker komt twee keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. Gelukkig heeft schildklierkanker over het algemeen een erg goede levensverwachting, namelijk een vijf jaars overlevingskans van 84%.

Terug

De diagnose en behandeling van schildklierkanker is vaak erg ingrijpend voor patiënten. Patiënten worden geconfronteerd met het hebben van een ziekte waar ze over het algemeen weinig klachten van hebben. Meestal hebben ze alleen een bobbel in de hals. Het betekent ook dat er soms lastige keuzes gemaakt moeten worden: de gehele schildklier of alleen de aangedane kant verwijderen en eventuele nabehandeling met radioactief jodium. De behandelaars proberen patiënten hierin zo goed mogelijk te begeleiden. In Meander doen wij dit volgens regionale afspraken en regelmatig ook in overleg met het UMCU en het Antonius Ziekenhuis. Dit betekent dat overal in deze regio de behandeling hetzelfde zal zijn.

Multidisciplinair behandelteam

De behandeling van schildklierkanker is er een die wordt begeleid door verschillende specialisten die elk hun eigen specialiteit hebben. Voor het stellen van de diagnose zal een echo met punctie en een gesprek met de internist-endocrinoloog (Dr. Sanson, Dr. Sleddering of Dr. Oldenburg) of de chirurg plaatsvinden. De belangrijkste stap in de behandeling is de operatie. Binnen Meander zijn er twee zeer ervaren schildklierchirurgen, dr. Schoenmaeckers en dr. Thijssen, die deze ingreep regelmatig uitvoeren. Na de operatie kan het zijn dat er nog een nabehandeling met radioactief jodium nodig zal zijn. Dit gebeurt door de afdeling nucleaire geneeskunde door dr. de Klerk, Dr. Esser, Dr. Asborn of dr. Lammers.

Nazorg

Bij schildklierkanker is er geen voor- of nabehandeling met chemotherapie nodig waardoor het behandeltraject relatief kort is. Omdat dit voor patiënten lastig kan zijn, is de nazorg in Meander goed geregeld. Zo zijn er twee speciale endocrinologie verpleegkundigen, Marieke Noordanus en Bianca van Uffelen, voor extra contactmomenten en ook de ondersteuningsconsulenten die aandacht hebben voor wat er eventueel nodig is om weer vertrouwen in het lichaam te krijgen. Zeker patiënten waarbij de hele schildklier verwijderd is hebben soms maanden nodig om weer een beetje zichzelf te worden. Patiënten met schildklierkanker zijn in Meander dus in goede handen.