16 March 2022

Samen de schouders eronder

Gisteren was het precies twee jaar geleden dat Nederland, en dus ook Meander, in lockdown ging. Een enerverende tijd brak aan voor zowel medewerkers als patiënten. Tijd om met Frank de Reij, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Gerald Staaks, longarts en voorzitter van de medische staf, terug- én vooruit te kijken.

Terug

Frank de Reij: “Toen twee jaar geleden ook Meander op slot moest, wisten we niet wat ons te wachten stond. Gelukkig konden we, mede dankzij onze eenpersoonskamers, de toestroom van coronapatiënten goed opvangen en hen de juiste zorg bieden. We hebben ons snel moeten aanpassen en daar zijn we goed in geslaagd.” De impact op het personeel en de patiënten en hun naasten bleek enorm groot. Gerald Staaks: “Ik ben onder de indruk van de veerkracht van iedereen. Ondanks het leed dat er was en nog steeds is. Veel patiënten moesten er in berusten dat we ze niet konden helpen binnen de tijd die we graag zouden willen. Wachttijden liepen op en operaties moesten keer op keer worden afgezegd, ondanks alle energie die ons personeel er continu in heeft gestoken om de maximale zorg te leveren. Graag bedank ik onze patiënten voor hun begrip en geduld. We moesten strenge maatregelen handhaven, die pijn deden, voor patiënten, naasten, maar ook voor ons. Alleen ziek zijn, niemand die even bij je kon zijn en je hand kon vasthouden. Laat staan, eenzaam sterven. Toen accepteerden we het noodgedwongen, nu draait onze maag zich om. Dit willen we nooit meer.”

Toekomst

De coronacrisis heeft de zorg in Meander ook veel gebracht. De Reij: "We pakten heel snel nieuwe methoden op zoals videobellen, thuismonitoring en online voorlichting. Omdat er minder plek op onze verpleegafdelingen was, zijn we veel meer ingrepen in dagbehandeling gaan doen. Hier blijven we zeker mee door gaan. Ook hebben we ervaren hoe belangrijk de samenwerking met andere ziekenhuizen, huisartsen en verzorgings- en verpleeghuizen is. Goede patiëntenzorg betekent goede afstemming tussen alle partners in de zorgketen.” Staaks vult aan: "We hebben veel geleerd, ook ik heb veel geleerd, als longarts en voorzitter van onze medische staf, dichter op het vuur kon bijna niet. Zo zie je maar: kennis zit niet in mensen, maar tussen mensen. Het virus krijgt ons er niet onder, het heeft ons alleen maar sterker gemaakt. Voor de toekomst zullen we alles wat we met elkaar gedaan en van elkaar geleerd hebben inzetten om onze zorg voor onze patiënten nog beter te maken.”