15 December 2021

PreVit : conditie verbetering voor operatie leidt veilig tot kortere opname

Patiënten die met een goede conditie het ziekenhuis in gaan voor een operatie, lopen minder kans op complicaties en herstellen sneller. Veel van de opgenomen patiënten in Meander Medisch Centrum zijn kwetsbaar en ouder dan 75 jaar. Meander wil kwetsbare ouderen een goed gecoördineerde behandeling geven, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Een van de projecten die hierop aansluit is PreVit. Dit project heeft als doel de fysieke belastbaarheid van kwetsbare ouderen, voorafgaand aan een geplande operatie of behandeling, te optimaliseren.

Terug

Orthopedisch chirurg Bas Ongkiehong is als medisch specialist betrokken bij het project en vertelt hierover: ,,We zien de samenleving vergrijzen. Mensen worden ouder en zijn tot op latere leeftijd actief. Dit merken we ook in ons ziekenhuis. We merken dat veel oudere mensen kiezen voor een operatie. Ze willen vitaal blijven, maar zijn vanwege hun leeftijd toch kwetsbaar. Door deze groep voor de operatie multidisciplinair te screenen, hebben we de patiënt beter in beeld en kunnen we inschatten hoe kwetsbaar iemand is. Met die informatie kunnen we de patiënt preoperatief behandelen waardoor de conditie en fysieke belastbaarheid verbetert. Waar nodig kan de nazorg, al voor de geplande opname, geregeld worden waardoor de opname in het ziekenhuis niet langer is dan nodig.”

Screening

Zes weken voorafgaand aan de operatie wordt de patiënt op de poli gescreend op fysieke en cognitieve kwetsbaarheid. De fysiotherapeut beoordeelt de mobiliteit van de patiënt. Als een patiënt ook kwetsbaar is op andere gebieden, volgt er een afspraak met de geriater voor verder onderzoek. Fysiotherapeut Celine van den Heuvel vertelt: ,,We kijken vanuit de fysiotherapie hoe fit de patiënt voor de operatie is en wat er nodig is om na de operatie weer goed naar huis te kunnen. We hebben hiervoor de samenwerking gezocht met fysiotherapeuten in de regio. Deze fysiotherapeuten gaan in de weken voor de operatie, en zo nodig ook na de operatie, thuis met de patiënt trainen. We merken dat patiënten door deze goede voorbereiding met meer vertrouwen de operatie ingaan.”

De resultaten van PreVit zijn veelbelovend. De ligduur van de vooraf gescreende patiënten is aanzienlijk korter, namelijk twee tot drie dagen in plaats van tien tot vijftien dagen. Daarnaast zijn er minder complicaties. Uit onderzoek is gebleken dat ook de patiënten erg tevreden zijn.