2 April 2024

Pilot immuuntherapie thuis bij longkanker van start

Vijftien patiënten van Meander Medisch Centrum met longkanker maken vanaf eind maart deel uit van een pilot, waarbij gespecialiseerde thuiszorg de immuuntherapie via een infuus thuis zal toedienen. Hierdoor hoeven zij niet meer naar het ziekenhuis te komen. Alleen de eerste behandeling krijgen zij nog op de Dagbehandeling Oncologie.

Terug

Voordelen voor zowel patiënten als ziekenhuis
Het thuis toedienen van immuuntherapie aan patiënten met longkanker heeft veel voordelen. De kwaliteit van leven voor patiënten neemt toe, omdat de behandeling minder belastend en ontregelend is. Het leidt ook tot minder zorgverlof voor patiënten en hun mantelzorgers. Voor het ziekenhuis zorgt het voor een essentiële tijdsbesparing van twee uur per dagbehandeling. Dit helpt Meander te voldoen aan de snel groeiende vraag naar oncologische zorg, die de afgelopen jaren met 25 procent is gestegen. 

Goede samenwerking
Het implementeren van de pilot thuisbehandeling voor immuuntherapie is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking binnen het ziekenhuis. De oncologisch longartsen, verpleegkundig specialisten, poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten, specialistisch verpleegkundigen, teammanagers en poli-assistenten hebben hieraan ieder een waardevolle bijdrage geleverd op hun eigen vakgebied. Thuiszorgorganisatie ExpertCare gaat de behandelingen thuis aanbieden, onder regie van de oncologisch longarts en de verpleegkundig specialist. De zorgverzekeraar heeft ingestemd met deze pilot.

Evaluatie
Projectleider Zorg voor Morgen Bertine de Jonge: “Na een periode van zes maanden evalueren we de pilot. We toetsen de tevredenheid van patiënten en medewerkers en kijken of het logistieke proces soepel loopt. Ook kijken we naar de financiële haalbaarheid. Bij succes kunnen we opschalen naar andere middelen en tumoren. Hiermee willen we de beweging van de juiste oncologische zorg op de juiste plek versnellen.”