11 April 2024

Parkinsonzorg in Meander erkend als STZ expertisecentrum

Vandaag,11 april, is het Wereld Parkinsondag. Een mooi moment het nieuws te delen dat de zorg die Meander levert aan Parkinsonpatiënten onlangs door STZ is erkend als topklinisch expertisecentrum. De erkenning vanuit STZ geeft aan dat de Parkinsonzorg in Meander van hoge kwaliteit is en dat we daarin aantoonbaar onderscheidend zijn. De erkenning is voor vier jaar toegekend. Meander beschikt nu over negen topklinische expertisecentra.

Terug


De ziekte van Parkinson is een ernstige, complexe en progressieve ziekte die mensen zowel fysiek als mentaal steeds meer beperkt. In het begin van de ziekte zijn de symptomen nog goed te behandelen met medicijnen. Kenmerkend voor de late fase, is dat de motorische symptomen niet meer goed op medicatie reageren en dat er steeds meer niet-motorische klachten ontstaan die veel moeilijker te behandelen zijn.  

De mens centraal, niet de ziekte

Een van de punten waarop de Parkinsonzorg zich in Meander onderscheidt, is de palliatieve zorg waarbij proactieve zorgplanning een vast onderdeel is van de zorg. Neuroloog Mirthe Ponsen: “De behandeling van de ziekte van Parkinson is eigenlijk vanaf het begin al palliatief. Het is daarom van belang om al vroeg in de ziekte na te denken en te praten over wat belangrijk is voor de patiënt, wat diegene kwaliteit van leven geeft. Dat klinkt logisch, maar binnen de neurologie is het geen vanzelfsprekendheid. De focus ligt vaak op het behandelen van symptomen met medicijnen. In Meander kiezen we er bewust voor om de focus te verleggen. We zetten de mens centraal, niet de ziekte en gebruiken daarbij proactieve zorgplanning en een Gesprekshulp die hiervoor speciaal is ontwikkeld. Het vraagt om een andere benadering. Zo maken we de zorg voor onze parkinsonpatiënten vollediger. De erkenning van STZ voor ons expertisecentrum heeft hierin een belangrijk aandeel.” 

STZ Topklinische Zorg in Meander 

Meander is een topklinische opleidingsziekenhuis omdat het ook unieke hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg biedt en veel aandacht besteedt aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Bij ‘topklinische zorg’ is er sprake van patiëntparticipatie, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit en het blijven verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg. Zorg die aan alle criteria voldoet wordt als expertisecentrum opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister. Naast Parkinson, heeft Meander nog acht andere expertisecentra: laryngologie en diafragmachirurgie, vasculitis, trombotische trombocytopenische purpura (TTP), radionucliden behandeling bij metastasen, hightech centrum voor behandeling voor colorectaal carcinoom, kinderdiabetes en bekkenbodemproblematiek en –(robotchirurgie). De STZ status voor laryngologie en diafragmachirurgie is onlangs weer verlengd voor vier jaar.