1 March 2023

Onderzoek naar effect hilotherapie tegen zenuwschade bij chemotherapie van start

Kan hand-voetkoeling met behulp van hilotherapie zenuwschade voorkomen of verminderen bij de behandeling van borstkanker? Deze vraag staat centraal tijdens een onderzoek naar de effecten van hilotherapie bij chemotherapie, dat vandaag, 1 maart, start in Meander Medisch Centrum. “In totaal zullen 162 patiënten met borstkanker deelnemen (waarvan de helft hilotherapie krijgt) aan het eerste gerandomiseerde onderzoek in Nederland naar hand-voetkoeling met behulp van hilotherapie”, vertelt verpleegkundig specialist Esther van Eden.

Terug

Door (de behandeling van) kanker kunnen zenuwen beschadigen of minder goed gaan werken. “We noemen dit CIPN, Chemotherapie geïnduceerde Perifere Neuropathie. Patiënten kunnen CIPN-klachten ervaren op sociaal, lichamelijk en/of psychisch gebied”, legt Van Eden uit. Deze zenuwschade kan leiden tot tijdelijke of blijvende klachten als tintelingen, gevoelsverlies, krachtsverlies en brandende pijn. Een jaar na de chemotherapie heeft 30 procent van de patiënten nog blijvende klachten, met invloed op hun kwaliteit van leven.

Dankzij donaties aan de Vrienden van Meander is er een Hilotherm aangeschaft, een apparaat voor hand-voetkoeling. Hand-voetkoeling (koudetherapie) op handen en voeten lijkt een goed effect te hebben op zowel CIPN als ook nageltoxiciteit. Door kou trekken bloedvaten samen waardoor er minder zenuwbeschadigingen optreden en patiënten zo min mogelijk klachten ervaren.


Vanaf 1 maart gaan Ester van Eden en oncologieverpleegkundige Elsbeth van Veluw borstkankerpatiënten includeren in het onderzoek. “Het is een gerandomiseerde studie van 162 patiënten, waarvan er 81 hilotherapie krijgen. Het onderzoek gaan we uitvoeren bij patiënten met borstkanker die behandeld worden met de chemotherapie Paclitaxel”, legt Van Eden uit.

Het onderzoek gaat ongeveer een jaar duren waarin we met een trialgroep en een controlegroep gaan werken. “We willen de effecten op korte termijn weten, maar ook wat de effecten van hand-voetkoeling op CIPN-klachten zijn drie en zes maanden na de behandeling met Paclitaxel”, zegt Van Eden. In samenwerking met de Meander Academie is een studieteam opgericht, bestaande uit adviseur wetenschap Meander Academie Pieternel Pasker en internist-hematoloog Jara Baas.

(tekst gaat door onder de foto)

Voor het onderzoek is een tweede hand-voetkoeling apparaat (Hilotherm, zie foto hierboven) gehuurd. “We merken dat veel patiënten belangstelling hebben voor hand-voetkoeling. Er zijn meerdere patiënten van andere ziekenhuizen naar Meander overgekomen vanwege de Hilotherm. Mensen vragen actief naar het apparaat en willen graag aan het onderzoek deelnemen.”

In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van hilotherapie, waardoor dit niet een standaard onderdeel van de behandeling is. Van Eden: “We hopen met ons onderzoek eraan bij te dragen dat de hand-voetkoeling standaard onderdeel van de behandeling wordt.”